موسسه ذهن نو

رده بندی تیم های مسابقه کشوری سال ۱۴۰۲

ردیفاستانرتبهامتیاز
۱یزد۱۲۹۶
۲کاشان۱۲۹۵
۳هرمزگان۲۲۲۷
۴چهارمحال و بختیاری۳۱۵۶
۵همدان۳۱۳۸
۶تهران(مقدم)۴۱۱۸
۷قم۵۱۰۴
۸مازندران۶۶۹
۹زنجان و خدابنده۷۶۹
۱۰کرمان۸۵۵
۱۱کهکیلویه و بویر احمد۹۴۹
۱۲گیلان۱۰۴۳