دسته بندی نشده

چند نکته لازم در مورد کودک

اهانت و تحقیر كودك، سرزنش های مداوم و انتقادهای بیجا و به كارگیری تعبیرات غیرمحترمانه از مهمترین عواملی هستند كه بذر كینه و نفرت را در دل كودك می پاشند.اهانت و تحقیر كودك، سرزنش های مداوم و انتقادهای بیجا و به كارگیری تعبیرات غیرمحترمانه از مهمترین عواملی هستند كه بذر كینه و نفرت را در دل كودك می پاشند.نوزاد پس از تولد به ارتباط جسمی با مادر نیاز فراوان دارد؛ از این رو نباید ساعات طولانی از مادر جدا بماند. تحقیقات نشان داده است كه از شش ماهگی تا سه سالگی، حضور مادر نه تنها در رشد عاطفی كودك ، بلكه در رشد بدنی و عقلی او نیز تأثیر بسزایی دارد. در مقایسه بین فرزندان، كودكی كه امتیاز نمی آورد دچار احساس خود كم بینی می شود و اعتمادش را نسبت به پدر و مادر از دست می دهد. اگر بیش از حد ،سرعت فراگیری را در فرزندانمان تقویت كنیم، امكان باروری و تحكیم مفاهیم را در مراحل بعدی كاهش خواهد داد. سرعت اولیه و تشدید آهنگ رشد ، منجر به تأخیر قابل ملاحظه ای در مراحل بعدی می شود. هرگز عیب فرزندتان را در رفتارها ، بزرگتر از آنچه هست جلوه ندهید و هرگز عیب هایش را نزد دیگران بازگو نكنید. همبازی شدن با كودك علاوه بر این كه او را غرق لذت و شادی می كند و صمیمیت را افزایش می دهد، اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی را در كودك تقویت می كند. تحقیقات نشان می دهد كه كودكان پرورش یافته در منزل نسبت به كودكان مهد كودك ، ماهانه از رشد قدی بیشتری برخوردارند. تربیتی كه آزادی را به كلی در كودك نادیده بگیرد و انتخاب و میل قلبی را از وی سلب كند و تنها مبتنی بر ترس و آداب خشك و بی روح ظاهری باشد، نه تنها دوام نمی یابد بلكه در نهایتبه ركود وعصیان كودك می انجامد. یك كارشناس مسائل روانی كودكان در اتریش می گوید: چنانچه در روابط نوزاد با پدر ممنوعیتی ایجاد شود، نوزاد در حس وفاداری و دوستی دچار نقیصه می شود و در سال های آینده توانایی ارتباط سالم را نخواهد داشت. كودكان باید با رنج ها و مشكلات طبیعی زندگی آشنا شوند تا افرادی شكننده، رفاه زده و پر توقع بار نیایند. اگرچه جنبه های تخیلی داستان برای كودك لذت بخش و مفید است لكن نباید در آن افراط كرد؛ داستان نباید ترس آور باشد؛داستان باید الگوی صحیح و متناسب با سن كودك را ارائه كند، بیان زیبایی ها و نیكی ها، با روح لطیف  كودك سازگاراست.  دربازي‌های محلی سنتی بچه‌‌ها با فرهنگ و آداب و رسوم كشور خود آشنا می  شوند،در حاليكه در بازیهای غربی و مدرن مثل رايانه، فرهنگ غربی را فرا می گيرند. به گزارش خبرگزاری از اراك ذبيح‌الله پيراني در اولين جشنواره بازي‌‌هاي كودكان و نوجوانان استان مركزي، نگاه‌ مربيان، معلمين و خانواده‌ها را به بازي كردن بسيار مهم دانست و گفت: بازي فرايندي است كه از دوران كودكي انسان شكل مي‌گيرد. پيرانی كمبود فضای مناسب جهت بازی، فقدان اسباب‌بازیهای فرهنگی و سنتی را از مشكلات عمده در كشور است در بازي‌هاي محلي سنتی بچه‌‌ها با فرهنگ و آداب و رسوم كشور خود آشنا می شوند،در حاليكه در بازی های غربی و مدرن مثل رايانه، فرهنگ غربی را فرا مي‌گيرند. سرگرمی و فراهم ساختن محيطی شاد و مفرح براي كودكان و نوجوانان است گفت: بازی، حافظه را وادار به فكر كردن و انديشيدن می كند و قدرت تفكر و خلاقيت را افزايش مي دهد .

افزایش هوش جنین

 

 

Views: 63

دیدگاهتان را بنویسید