مسابقات استانی-تهران، مناطق ۱۷، ۱۸ و ۲۲

مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی ایران در مناطق 17، 18 و 19 تهران روز سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ در سطوح MindB, Mind2B,...

ادامه مطلب