نمایش دادن همه 24 نتیجه

کیف چرتکه

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 10_تقسیم ۴ بر ۲ و مرور مباحث

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 9تقسیم چهار بر یک و سه بر دو

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 8_تقسیم دو بر یک و سه بر یک

60,000 تومان

Mind 4_تفریق میکس

60,000 تومان

Mind 3_جمع میکس

60,000 تومان

Mind 2_تفریق دوست بزرگ

60,000 تومان

Mind 1_جمع دوست بزرگ

60,000 تومان
mind
افزودن به سبد خرید

Mind_جمع و تفریق دوست کوچک

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind B_جمع و تفریق یک و دو رقم

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind A_آموزش اعداد و چرتکه

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پک mind_جمع و تفریق دوست کوچک

150,000 تومان
پک B pre
افزودن به سبد خرید

پک B pre_آموزش چرتکه،جمع و تفریق ک و دو رقم

150,000 تومان

پک A pre

150,000 تومان

Mind 5_آموزش جدول ضرب

60,000 تومان

Mind 6

60,000 تومان

Mind 7

60,000 تومان

فلش کارت

35,000 تومان

دفتر تندنویسی

25,000 تومان

دفتر شنیداری

25,000 تومان

چرتکه دانش آموزی

24,500 تومان

پک لیوان چینی

100,000 تومان

پک مدرسه

85,000 تومان

کتاب مدرسه

40,999 تومان