نمایش دادن همه 25 نتیجه

افزودن به سبد خرید

فلش بازی-کارت حافظه- از اعداد ۲۵ تا ۵۰

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 10_تقسیم ۴ بر ۲ و مرور مباحث

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 9تقسیم چهار بر یک و سه بر دو

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 8_تقسیم دو بر یک و سه بر یک

۸۰,۰۰۰ تومان

Mind 2_تفریق دوست بزرگ

۸۰,۰۰۰ تومان
mind
افزودن به سبد خرید

Mind_جمع و تفریق دوست کوچک

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind B_جمع و تفریق یک و دو رقم

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind A_آموزش اعداد و چرتکه

۸۰,۰۰۰ تومان

Mind 5_آموزش جدول ضرب

۸۰,۰۰۰ تومان
چرتکه ذهنی
افزودن به سبد خرید

فلش کارت-از اعداد ۱تا ۵۰

۵۰,۰۰۰ تومان