نمایش دادن همه 28 نتیجه

کیف چرتکه

۵۰,۰۰۰ تومان

بازی نو

۵۰,۰۰۰ تومان

بازی دومینو

۵۰,۰۰۰ تومان
-40%
افزودن به سبد خرید

فلش بازی-کارت حافظه- از اعداد ۲۵ تا ۵۰

۱۵,۰۰۰ تومان

روبیک چرخ دنده ای

روبیک ماری

۹۰,۰۰۰ تومان

روبیک آیینه ای

۷۵,۰۰۰ تومان

روبیک۲*۲

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 10_تقسیم ۴ بر ۲ و مرور مباحث

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 9تقسیم چهار بر یک و سه بر دو

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 8_تقسیم دو بر یک و سه بر یک

۶۰,۰۰۰ تومان

Mind 4_تفریق میکس

۶۰,۰۰۰ تومان

Mind 3_جمع میکس

۶۰,۰۰۰ تومان

Mind 2_تفریق دوست بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

Mind 1_جمع دوست بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان
mind
افزودن به سبد خرید

Mind_جمع و تفریق دوست کوچک

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind B_جمع و تفریق یک و دو رقم

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind A_آموزش اعداد و چرتکه

۶۰,۰۰۰ تومان

Mind 5_آموزش جدول ضرب

۶۰,۰۰۰ تومان

Mind 6

۶۰,۰۰۰ تومان

Mind 7

۶۰,۰۰۰ تومان
چرتکه ذهنی
افزودن به سبد خرید

فلش کارت-از اعداد ۱تا ۵۰

۳۵,۰۰۰ تومان

دفتر تندنویسی

۲۵,۰۰۰ تومان

دفتر شنیداری

۲۵,۰۰۰ تومان

چرتکه دانش آموزی

۲۴,۵۰۰ تومان

تخته وایت بورد

۱۲,۰۰۰ تومان

پک مدرسه

۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدرسه

۴۰,۹۹۹ تومان