موسسه ذهن نو

رده بندی مربیان مسابقه کشوری سال ۱۴۰۲

ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز
۱رضیه السادات حسینییزد۲۰۲
۲فاطمه مظفریبندرعباس۱۸۲
۳زینب واحدی زادهکاشان۱۱۵
۴زهرا مقدمتهران۱۱۳
۵هانیه رضاییقم۱۰۴
۶فاطمه پنجیکاشان۸۷
۷فریده شیروانیچهارمحال و بختیاری۵۵
۸فاطمه حبیبیمازندران۴۴
۸مریم جوادیبندرعباس۴۴
۸سمیه بگلوزنجان۴۴
۹فرشته قاسمیالبرز۳۸
۹آتنا نیک اندامهمدان۳۸
۱۰شقایق قاریهمدان۳۷