پنجمین دوره مسابقات محاسبات ذهنی با چرتکه

پنجمین دوره مسابقات محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی جمعه 28شهریورماه 99  شیوه نامه عمومی پنجمین دوره مسابقات محاسبات ذهنی با ...

ادامه مطلب

مسابقات استانی-تهران، مناطق ۱۷، ۱۸ و ۲۲

مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی ایران در مناطق 17، 18 و 19 تهران روز سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ در سطوح MindB, Mind2B,Mi...

ادامه مطلب

مسابقات استانی-تهران، منطقه ۴

مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی ایران در منطقه 4 تهران، روز جمعه 4 بهمن 1398 در چهار سطح Mind, Mind2, Mind 4, Mind...

ادامه مطلب

مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی در ترکیه-آذر 1398

مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی در ترکیه-آذر ۱۳۹۸

کسب مقام سوم تیمی توسط تیم ملی چرتکه موسسه ذهن نو در مسابقات بین المللی ترکیه (2020-2019) محاسبات ذهنی شامل محاسبات ریاضی با استفاده از...

ادامه مطلب