موسسه ذهن نو

“ذهن نو” به شماره ثبت ۳۷۱۱۳ موسسه ای است که در زمینه ارایه خدمات آموزشی همچون آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه فعالیت دارد. بنیانگذار این موسسه از سال ۱۳۹۱ و به صورت رسمی در این صنعت فعال می باشد. این موسسه در زمینه توسعه و گسترش آموزش با چرتکه و توسعه مهارت های ذهنی با چند شرکت خارجی همکاری محدودی داشته است.

با رشد و گسترش بازار چرتکه در ایران, توجه بیشتر روی برنامه های توسعه ای داخلی موسسه انجام گردیده است. سیاست “ذهن نو” از ابتدا براساس برنامه های بلند مدت بوده است. این مجموعه برای اجرای برنامه های اجرایی, از استراتژی نام تجاری برای خدمات خود استفاده کرده است تا بتواند در زمینه نفوذ و اجرای سیاستهای توسعه ی خدمات و محصولات خود, موفق تر عمل نماید.

اولین چیزی که “ذهن نو” بر آن متمرکز بوده و همیشه از خود می پرسد, این است که بداند مخاطبانش چه می خواهند, و دوست دارند چه چیزی را احساس کنند ؟

“ذهن نو” با توجه به برنامه های خود, درصدد ایجاد دید نو , فکر نو و راهی نو برای مخاطبان خود بوده تا بتواند سیستمی پویا از داخل تشکیل دهد و از منظر بیرونی, انتخاب و شریکی قابل اعتماد برای مردم و فرزندان این سرزمین باشد.

اهم فعالیت های این موسسه ارائه خدمات آموزشی در زمینه چرتکه و توسعه عملکردهای ذهنی و نیمکره های چپ و راست مغز کودکان می باشد. “ذهن نو” با همکاری شبکه های داخلی نمایندگان خود و نیز مراکز علمی آموزشی در سراسر کشور, تاکنون توانسته به صورت ملی تعداد زیادی از کودکان را در این سیستم آموزشی توانمند نماید .

تیم مدیریتی “ذهن نو” بر آن است تا با خلاقیت و نوآوری در سیستم های آموزشی, ارائه روز آمدترین و بهترین راه حل ها و ارزش آفرینی بیشتر برای کودکان و مخاطبانش, خدمات ممتازی را به جامعه تقدیم نماید.

موسسه ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید