ششمین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه

ششمین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه شهریور ۱۴۰۰

مدیرعامل و موسس مؤسسه ذهن نو از برگزاری ششمین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه خبر داد و گفت: امسال به دلیل شیوع کرونا این رقاب...

ادامه مطلب