کدنام و نام خانوادگی
۱۲۳۴۵۶۷امتیاز
استان
۱الهه نوریان
۳۰
کاشان
۲رضا بابایی
۳۰اندیشه
۳ارشیدا عمو
۳۰مازندران
۴سلاله طهماسبی
۳۰گیلان
۵امیرحسین محمد نژاد
۳۰کاشان
۶کیارش اسدی
۳۰کرمان
۷نازنین زهرا صداقتی
۳۰خوزستان
۸محمد مهدی محمدی
۳۰مازندران
۹نرجس سحر خیز
۳۰گیلان
۱۰آدرین شاهمرادی
۳۰هرمزگان
۱۱تانیا موسوی
۳۰خوزستان
۱۲یکتا محرابی
۳۰کاشان
۱۳محمد طاها خدایاری
۲۹تهران
۱۴ثنا مبتکری


۲۹گیلان
۱۵رومینا قاطعی
۲۹البرز
۱۶مریم آبروش
۲۹فارس
۱۷آرکان پور رشید
۲۹مرکزی
۱۸فاطمه ضیاالدینی
۲۹کرمان
۱۹امین صفرپور
۲۹قم
۲۰سیدزهرا یزدی
۲۹گیلان
۲۱ابراهیم عالیپور
۲۹خوزستان
۲۲فاطمه بهنام پور
۲۹اصفهان
۲۳هدی بهنام پور
۲۹اصفهان
۲۴زینب محمدزاده
۲۹کاشان
۲۵ادلیا سهرابی پور
۲۹هرمزگان
۲۶سام حیدری
۲۹تهران
۲۷طاها ابراهیمی عطاکویی
۲۹گیلان
۲۸ضحا واحدی
۲۹هرمزگان
۲۹ستایش قنبری
۲۹اصفهان
۳۰اوستا سامع
۲۹هرمزگان
۳۱سپنتا سامع
۲۹هرمزگان
۳۲امیرمحمد کدیور
۲۷گیلان
۳۳محمد حسین صادقی
۲۷مازندران
۳۴مانیا محمد میرزایی
۲۷کرمان
۳۵حسنیه گلستانی فر
۲۷کرمان
۳۶سینا ستاری
۲۷کرمان
۳۷علیرضا تراب احمدی
۲۷تهران
۳۸محمد مهدی خودکار
۲۷قم
۳۹امیرحسین افزون
۲۷هرمزگان
۴۰عباس داستانپور
۲۷اصفهان
۴۱علی اصغر خانی
۲۷زنجان
۴۲کاوه نی
۲۷لرستان
۴۳زینب داستانپور
۲۷اصفهان
۴۴محیا رجبی
۲۷زنجان
۴۵طاها بهنام
۲۷همدان
۴۶پردیس پنهانه
۲۶بوشهر
۴۷رادین سلطانی
۲۶تهران
۴۸یسنا حبیبی
۲۶بوشهر
۴۹مبینا حسینخانی
۲۶کرمان
۵۰ابوالفضل حسن پور
۲۶تهران
۵۱آینازمیرکمانداری

۲۶کرمان
۵۲امیر محمد خلیلی

۲۵اصفهان
۵۳فرسیما محمدی


۲۵اصفهان
۵۴سید ابوالفضل شاکریان


۲۵کاشان
۵۵عسل ابراهیمی

۲۵کرمان
۵۶کسرا احمدی
۲۴تهران
۵۷یاسین هاشمی
۲۴اصفهان
۵۸یسنا احمدی
۲۴تهران
۵۹علی اصغر تقیان
۲۴اصفهان
۶۰رومینا رمضانی
۲۴کاشان
۶۱محمد حسین رضایی
۲۴همدان
۶۲رضا دژبان
۲۴هرمزگان
۶۳فاطمه نودهی
۲۴هرمزگان
۶۴آرتین خبیره
۲۴مازندران
۶۵صدرا حکاک زاده
۲۴لرستان
۶۶آرام میر حسینی
۲۴کرمان
۶۷هانیه جوکار
۲۴کرمان
۶۸علیرضا اسلامی هرندی
۲۴اصفهان
۶۹مبینا خطیبی
۲۴کاشان
۷۰نیما ترک زبان
۲۴لرستان
۷۱امیرارسلان محمودی
۲۴کرمان
۷۲محمد طاها نامنی
۲۳تهران
۷۳دریا دهقان
۲۳هرمزگان
۷۴حسام عیسی زاده
۲۳تهران
۷۵فهام پرموز
۲۳هرمزگان
۷۶محمدمهدی عابدینی
۲۳گیلان
۷۷ستایش میرابی
۲۳هرمزگان
۷۸حسام جسمانی
۲۳کرمان
۷۹هستی عیسی زاده
۲۳تهران
۸۰رویا امینی
۲۲اصفهان
۸۱آوا شاکری
۲۲اصفهان
۸۲امیر علی محمدی
۲۲تهران
۸۳تسنیم صفاریان
۲۲کرمان
۸۴نازنین زهرا قدرتی
۲۲اصفهان
۸۵ترانه سادات سید جعفری
۲۲کرمان
۸۶زهرا خدامرادی
۲۲تهران
۸۷عسل استرکی

۲۲لرستان
۸۸زهرا اکبری۲۲کرمان
۸۹پویان زندی۲۲همدان
۹۰آیسان قلندری۲۲همدان
۹۱غزاله محمدی موحد۲۲زنجان
۹۲ویانا سلجوقی
۲۲هرمزگان
۹۳تمنا غلامزاده
۲۱گیلان
۹۴محمد ایلیا قطبی
۲۱کاشان
۹۵عبدالرحمان جعفرپور
۲۱فارس
۹۶ماهان سلیمانی فر
۲۱همدان
۹۷سورنا چناقچی
۲۰اندیشه
۹۸مهدیسه نظری
۲۰گیلان
۹۹آیسان انصاری
۲۰کرمان
۱۰۰درسا علیپور
۲۰کاشان
۱۰۱امیرعلی لیراوی
۲۰بوشهر
۱۰۲زینب بیگدلی
۲۰اصفهان
۱۰۳سیده مهرانه موسوی
۲۰بوشهر
۱۰۴آریومحمدی
۲۰خوزستان
۱۰۵آتبین محمدی
۲۰خوزستان
۱۰۶فاطمه معین پور
۲۰یزد
۱۰۷پرنیا رضاپور
۱۹تهران
۱۰۸آیلین بهرامی
۱۹همدان
۱۰۹صدرا سعید نیا
۱۹کرمان
۱۱۰آراد هاشمی
۱۹همدان
۱۱۱شاینا اسدی۱۹لرستان
۱۱۲شیرین مرادی۱۹فارس
۱۱۳امیرعلی مرادی۱۹فارس
۱۱۴امیرعلی پورچراغی
۱۹کرمان
۱۱۵فربد محمدی
۱۸تهران
۱۱۶الینا عبدیان
۱۸اندیشه
۱۱۷صادق سراجی
۱۸اصفهان
۱۱۸محمدرضا قاسمی
۱۸کرمان
۱۱۹امیررضا بسطامی
۱۸لرستان
۱۲۰مهسا میر حبیبی
۱۸کرمان
۱۲۱محمدسام باقری راد
۱۸همدان
۱۲۲بردیا ستایش کننده
۱۸البرز
۱۲۳نهال سلیمانی
۱۸اندیشه
۱۲۴الشن هاشمی
۱۸
۱۲۵امیر محمد گودرزی
۱۷کاشان
۱۲۶هستی میر دریکوند
۱۷لرستان
۱۲۷ریحانه حسن بیکی
۱۷یزد
۱۲۸پارمیس دهقان
۱۷کرمان
۱۲۹یسنا ساغندی
۱۷یزد
۱۳۰زینب قدرتی
۱۷اصفهان
۱۳۱یسنا رضایی
۱۷مازندران
۱۳۲مائده حقی
۱۷تهران
۱۳۳فاطمه احمدی فرد
۱۷کرمان
۱۳۴محمد رضا حسامی
۱۷کاشان
۱۳۵مهدیه زهرا طهماسبی
۱۷مازندران
۱۳۶سنا خانی
۱۶زنجان
۱۳۷محمدمهدی باقری
۱۶خوزستان
۱۳۸مرسانا سمیع زاده
۱۶گیلان
۱۳۹معصومه غلامی
۱۵گیلان
۱۴۰ارشا زارعی
۱۵خوزستان
۱۴۱یلدا پیله ور
۱۵کرمان
۱۴۲نازنین زهرا بیات
۱۵تهران
۱۴۳طناز نشاط
۱۵کرمان
۱۴۴مانی خرمی
۱۵تهران
۱۴۵کریم قاسمی
۱۵کرمان
۱۴۶محمد پارسا حق شناس
۱۵اندیشه
۱۴۷سارینا استوار
۱۵هرمزگان
۱۴۸ایمان لرستانی
۱۵کاشان
۱۴۹ثمین موسوی راد
۱۵مرکزی
۱۵۰سولماز وجاهتی
۱۵اصفهان
۱۵۱نازنین زهرا پورسلمان
۱۵یزد
۱۵۲نازنین زهرا ملکوتی خواه
۱۵اصفهان
۱۵۳امیرعلی صدیقی
۱۵بوشهر
۱۵۴وانیا سلجوقی
۱۴هرمزگان
۱۵۵فاطمه مقربلی
۱۴کاشان
۱۵۶پارسا زارعیان
۱۴بوشهر
۱۵۷رها صادقی
۱۴اصفهان
۱۵۸زهرا حیدری
۱۴زنجان
۱۵۹امیرحسین نودعی
۱۴تهران
۱۶۰مبی امراللهی
۱۳اصفهان
۱۶۱فاطمه گودرزی
۱۳کاشان
۱۶۲کیانا نجف آبادی
۱۳کرمان
۱۶۳مریم رمضانیان
۱۳مازندران
۱۶۴باران سلگی
۱۳تهران
۱۶۵ثنا ثابت
۱۳یزد
۱۶۶امیرعلی صادقی
۱۳کرمان
۱۶۷ریحانه ایرانپور
۱۳کرمان
۱۶۸ستایش دست آموز
۱۳کاشان
۱۶۹نجمه سادات عطایی
‍‍۱۳کرمان
۱۷۰حمید خلیل نژاد
۱۳سمنان
۱۷۱محمدامین طالعی
‍‍‍۱۳یزد
۱۷۲ساینا سلیمانی
۱۲بوشهر
۱۷۳امیر مهدی زاهدی
۱۲کرمان
۱۷۴ارشیدا عمو
۱۲کاشان
۱۷۵سلاله طهماسبی
۱۲زنجان
۱۷۶آوا یعقوبی
۱۲مازندران
۱۷۷نازنین زهرامحمدی
۱۲گیلان
۱۷۸پرنیا جعفری
۱۲مازندران
۱۷۹زهراطبیبی
۱۲مرکزی
۱۸۰هستی اصغری
۱۲مازندران
۱۸۱امیرارسلان وارسته
۱۲لرستان
۱۸۲آلا نعمتی
۱۲تهران
۱۸۳سارا حاجی زاده
۱۲کاشان
۱۸۴حمیده عسکرپور
۱۲کاشان
۱۸۵غزل خوبیاری
۱۲کرمان
۱۸۶سیده نیایش رستمی
۱۱همدان
۱۸۷زهرا قاسمی
۱۱اصفهان
۱۸۸رقیه و شادی
۱۱کاشان
۱۸۹مهدیه زهرا
۱۱مازندران
۱۹۰سپیده ملا محمدی
۱۱کرمان
۱۹۱نازنین زهرا رستمی
۱۱همدان
۱۹۲محمدجواد کشاورز
۱۱لرستان
۱۹۳زهرا عرب نژاد
۱۱کرمان
۱۹۴ستایش هوشمند
۱۰کاشان
۱۹۵نیلوفر نیکبختیان
۱۰کاشان
۱۹۶امیرعلی محمدی
۱۰تهران
۱۹۷فاطمه پهلوانیان
۱۰کاشان
۱۹۸زهرا فاضل
۱۰کاشان
۱۹۹احسان بهبودی
۱۰تهران
۲۰۰توکلی معین پور
۹یزد
۲۰۱محمدصالح پور یوسف
۹هرمزگان
۲۰۲فاطمه بختیاری
۹زنجان
۲۰۳امیرحسین شکرایی
۹کاشان
۲۰۴حلیا مرادی
۹گیلان
۲۰۵علیرضا محمدی
۸مازندران
۲۰۶زهراطبیبی
۸مرکزی
۲۰۷بردیا پناهی
۸تهران
۲۰۸ستاره امرالهی
۸ اصفهان
۲۰۹امیرحسین جلیلی
۸ تهران
۲۱۰حسین عبدشیخی
۸بوشهر
۲۱۱محمد طاها لیراوی
۸بوشهر
۲۱۲زهرا مرادی
۸زنجان
۲۱۳پارمیدا گل پرور
۸تهران
۲۱۴محمد امین عطوف
۸کاشان
۲۱۵صدیق عابدی
۸اصفهان
۲۱۶محمدصالح بیارش
۸همدان
۲۱۷هانیه سادات ساجدی
۸کاشان
۲۱۸ابوالفضل علیزاده
۸تهران
۲۱۹ساره کریم باقری
۷کرمان
۲۲۰حسین چهار محلی
۷لرستان
۲۲۱محمد حسین میر صانعی
۸اصفهان
۲۲۲سید سلاله موسوی
۸مازندران
۲۲۳نیما شمسی
۸بوشهر
۲۲۴فرشته مرتضایی
۸
۲۲۵آرتین ناظمی
۷گیلان
۲۲۶علی اکبر بهارستانی
‍‍۷یزد
۲۲۷ریحانه موسوی
۷گیلان
۲۲۸الینا کارگرزاده
۷کرمان
۲۲۹فاطمه سلطان نیا
۷کاشان
۲۳۰ستایش هوشمند
۷کاشان
۲۳۱تینا طراح
۷کرمان
۲۳۲یونس سرایی
۷
۲۳۳آرمدخت احمدی
۶خوزستان
۲۳۴امیرمحمد خدامردی
۶کهگیلویه
۲۳۵آیلین سالار پور
۶کرمان
۲۳۶یگانه شاهدی
۶یزد
۲۳۷امیرعلی کشوری
۶لرستان
۲۳۸سجاد علیخانی
۵چهارمحال و بختیاری
۲۳۹گیسو داوری
۵همدان
۲۴۰هلما میرزایی
۵گیلان
۲۴۱آبتین امیدی
۵کرمانشاه
۲۴۲محمد اورکی
۵
۲۴۳رضا رحیمی
۵کاشان
۲۴۴اندیشه فرج اللهی
۵مازندران
۲۴۵محمد متین اصغری
۵اصفهان
۲۴۶زینب شعبانی
۵کاشان
۲۴۷محمدطاها ضیایی
۵قم
۲۴۸فرهام اسدی
۵کرمان
۲۴۹محمد امین عبدیان
۵همدان
۲۵۰مبینا میرجلیلی
۵یزد
۲۵۱مریم سهرابی
۵هرمزگان
۲۵۲مبینا مرادی
۵رباط کریم
۲۵۳محمدامین علیپور
۵تهران
۲۵۴حسین عواطفی
۴همدان
۲۵۵کوثر ارباب پور
۴کاشان
۲۵۶علیرضا احمدی
۴مازندران
۲۵۷فاطمه شاکری
۴کرمان
۲۵۸ستایش رضا صفت
۴
۲۵۹مینا رمضانی
۴اصفهان
۲۶۰مهدی یوسفی
۴همدان
۲۶۱شقایق رضا صفت
۴گیلان
۲۶۲ساجده عیاسی
۴اصفهان
۲۶۳حلما شهیدی
۴کرمان
۲۶۴آتنا بورانی
۴اصفهان
۲۶۵رضا بابایی
۴لرستان
۲۶۶متین متنی
۴کاشان
۲۶۷محیا ابراهیمی
۴بوشهر
۲۶۸ستیا تهمتن
۴تهران
۲۶۹سارا مقدمی
۴
۲۷۰حلیا یوسفی
۴همدان
۲۷۱نیایش ارده چی
۴خوزستان
۲۷۲عرشیا شکوهی فر
۴خوزستان
۲۷۳سید محمد متین هاشمی
۳کاشان
۲۷۴دیان احمدی
۳خوزستان
۲۷۵مرادی شاکری
۳کاشان
۲۷۶مارال نادی پور
۳چهارمحال و بختیاری
۲۷۷نرجس نیکونیا
۳کاشان
۲۷۸فاطمه نجفی
۳مرکزی
۲۷۹مهدی عباسی
۳تهران
۲۸۰محمدجواد عبدی
۳اندیشه
۲۸۱سارا وصالی
۳مرکز ی
۲۸۲ستایش رضایی
۳یزد
۲۸۳فاطمه نادری
۳خوزستان
۲۸۴مهدی عباسی
۳تهران
۲۸۵علیرضا بسطامی
۳لرستان
۲۸۶امیرمحمد شریفیان پور
۳کرمان
۲۸۷یگانه ابوئی
۳یزد
۲۸۸رقیه بیکشلو
۳زنجان
۲۸۹باران فاطمی
۳اصفهان
۲۹۰سید ابوالفضل محسن زاده
۲کاشان
۲۹۱فاطمه رضا زاده
۲کاشان
۲۹۲هستی حمزه
۲اندیشه
۲۹۳ترانه سید جعفری
۲
۲۹۴مائده صمد زاده
۲گیلان
۲۹۵مبینا کنعانی
۲اصفهان
۲۹۶آنیتا دهقانی
۲بوشهر
۲۹۷نوید مرادی
۲اصفهان
۲۹۸زینب اسلام پناه
۲یزد
۲۹۹حمدان زارع
۲فارس
۳۰۰ماندانا نظری
۲گیلان
۳۰۱علی حیدری
۲کاشان
۳۰۲مریم شفیعی
۲
۳۰۳امیرحسین جعفری
۲اصفهان
۳۰۴صدرا احمدی
۱گیلان
۳۰۵مرسانا پوراکبری
۱تهران
۳۰۶کرد آبادی
۱
۳۰۷امیر محمد نوروز زاده
۱
۳۰۸پوریا طالبی
۱اصفهان
۳۰۹آیدا طاهری فر
۱لرستان
۳۱۰پرنیا مردی پور
۱
۳۱۱رویا میر دده
۱
۳۱۲ریحانا روانان
۱کرمان
۳۱۳مریم کشاورز
۰بوشهر
۳۱۴علی اکبر عسکری۰اصفهان
۳۱۵یاسین اسحقی۰اصفهان
۳۱۶محمد جواد عبدی ۰اندیشه
۳۱۷آرمان احمدنیا
۰بوشهر
۳۱۸فاطمه بدر لو

۰
۳۱۹حنانه رحمانی نیا
۰رباط کریم
۳۲۰امیر ابوالفضلی
۰
۳۲۱ریحان اصغری
۰اصفهان
۳۲۲علیرضا محمدی۳۰
۳۲۳حسام اسکندریX۲۷