اهدای کاپ قهرمانی تیم ملی

آیین اهدای کاپ قهرمانی تیم ملی مسابقات جهانی محاسبات ذهنی برگزار شد

آیین اهدای کاپ قهرمانی تیم ملی مسابقات جهانی محاسبات ذهنی برگزار شد تهران - ایرنا - آیین اهدای کاپ تیم ملی ۵۱ نفره دانش آموزان د...

ادامه مطلب