انتقادات و پیشنهادات

 همواره نظرات ,پیشنهادات و انتقادات ارزنده شما موجب پیشرفت و خدمات رسانی بهترمجموعه بوده است.لذاخواهشمندیم تمام نظرات خود را در جهت بهبود امور وارتقاء.کیفیت با ما در میان بگذارید

. شما میتوانید از طریق تکمیل فرم مقابل ایده ها و نظرات  ارزنده خود رابرای ما ارسال نمایید

همچنین میتوانید نظرات خود راازطریق تماس مستقیم با مدیریشت با شماره ذیل مطرح کنید

تلفن تماس مدیریت
۰۹۹۰۳۱۲۰۹۹۷ 

ایمیل مدیریت
[email protected]

ارسال انتقاد و پیشنهاد