نمایش دادن همه 42 نتیجه

mind
افزودن به سبد خرید

Mind_جمع و تفریق دوست کوچک

۸۰,۰۰۰ تومان

Mind 2_تفریق دوست بزرگ

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک B pre_آموزش چرتکه،جمع و تفریق ک و دو رقم

۲۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind B_جمع و تفریق یک و دو رقم

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک mind_جمع و تفریق دوست کوچک

۲۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک A pre- آموزش اعداد و چرتکه

۲۰۰,۰۰۰ تومان

Mind 5_آموزش جدول ضرب

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind A_آموزش اعداد و چرتکه

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 10_تقسیم ۴ بر ۲ و مرور مباحث

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 9تقسیم چهار بر یک و سه بر دو

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 8_تقسیم دو بر یک و سه بر یک

۸۰,۰۰۰ تومان
چرتکه ذهنی
افزودن به سبد خرید

فلش کارت-از اعداد ۱تا ۵۰

۵۰,۰۰۰ تومان

پک استارت مایند

۴۳۰,۰۰۰ تومان

روبیک فیشر منظم

۱۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فلش بازی-کارت حافظه- از اعداد ۲۵ تا ۵۰

۵۰,۰۰۰ تومان

روبیک اسکیوب (Scube)

۱۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

روبیک فیشر نامنظم(آسیاب بادی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

روبیک آیینه ای

۱۱۰,۰۰۰ تومان