نمایش دادن همه 42 نتیجه

پک استارت مایند

۴۳۰,۰۰۰ تومان

روبیک فیشر منظم

۱۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فلش بازی-کارت حافظه- از اعداد ۲۵ تا ۵۰

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

روبیک فیشر نامنظم(آسیاب بادی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

روبیک اسکیوب (Scube)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

روبیک آیینه ای

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 10_تقسیم ۴ بر ۲ و مرور مباحث

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 9تقسیم چهار بر یک و سه بر دو

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Mind 8_تقسیم دو بر یک و سه بر یک

۸۰,۰۰۰ تومان

Mind 2_تفریق دوست بزرگ

۸۰,۰۰۰ تومان
mind
افزودن به سبد خرید

Mind_جمع و تفریق دوست کوچک

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind B_جمع و تفریق یک و دو رقم

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Pre mind A_آموزش اعداد و چرتکه

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک mind_جمع و تفریق دوست کوچک

۲۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک B pre_آموزش چرتکه،جمع و تفریق ک و دو رقم

۲۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک A pre- آموزش اعداد و چرتکه

۲۰۰,۰۰۰ تومان

Mind 5_آموزش جدول ضرب

۸۰,۰۰۰ تومان
چرتکه ذهنی
افزودن به سبد خرید

فلش کارت-از اعداد ۱تا ۵۰

۵۰,۰۰۰ تومان