نتایج

آخرین جدول رده بندی لیگ رمضان، سطح Mind 4

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

کدنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابوالفضل علیزاده۵۰تهرانتهرانجربان
۲ارشین سلحشوریی نژاد۵۰بوشهربوشهرمحمودی
۳النا بهرامی۵۰رباط کریمتهرانمیربلاغی
۴امیررضا فیروزی۵۰بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۵امیرعلی زینی وند۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۶امیرمحمد اصیلیان۵۰کاشانکاشانواحدی زاده
۷امیرمحمد پورطالمی۵۰سنگرگیلانمعصومی
۸امیرمحمد نوروززاده۵۰جمبوشهرسنجری
۹آرتین رمضانیان۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۰آرمین کوکبی۵۰رباط کریمتهراننعمتی
۱۱آوا پژدهی۵۰رشتگیلانمعصومی
۱۲آیدا حسینی۵۰رودبارگیلانکریمی
۱۳آیدین عبدی۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۱۴آیناز فاطمی۵۰ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۵بهار دولت پرست۵۰همدانهمدانقهرمانی
۱۶پرهام بناساز۵۰کاشانکاشانواحدی زاده
۱۷تانیا جمشیدی۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۱۸تانیا طولابی۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۱۹ثنا جوکار۵۰ملایرهمدانموسوی
۲۰ثنا خاکپور۵۰تهرانتهرانخسروپناه
۲۱حدیثه رزاقی زارع۵۰کاشانکاشانواحدی زاده
۲۲حنانه پناهی۵۰اندیشهتهرانبنانی
۲۳دریا اعتمادیان۵۰دزفولخوزستانفروزش
۲۴دینا رضایی۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۲۵رادمهر فرضی۵۰خرم آبادلرستانصدیق
۲۶رضوان عباسی۵۰کرمانکرمانامان اللهی
۲۷روژان کاویانی۵۰کرمانکرمانمهرابیان
۲۸روژین جلالی۵۰رشتگیلانمعصومی
۲۹روژینا رودباری۵۰کرمانکرمانامان اللهی
۳۰روژینا علیمحمدی۵۰کرمانکرمانمهرابیان
۳۱ریحانه داداش پور۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۳۲زهراسادات حسینی۵۰مبارکهاصفهانرجبی
۳۳ساغر آزادنیا۵۰همدانهمدانصفری
۳۴ستایش سعادتمند۵۰قمقمرضایی
۳۵سیدپارسا نبوی مقدم۵۰بوشهربوشهرداودی
۳۶سیدحسین طباطبایی۵۰خرم آبادلرستانصدیق
۳۷سیدمهدی میرعماد۵۰دامغانسمنانعسکری
۳۸شیرین زین الدینی۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۳۹ضحی مهدی زاده۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۴۰طاها اکبری۵۰رشتگیلانمعصومی
۴۱طاها جعفری۵۰ورزنهاصفهانعلیان
۴۲عباس منصوری۵۰بوشهربوشهرداودی
۴۳عسل حسینی۵۰اصفهاناصفهانچنگانیان
۴۴علی ولی پوری۵۰بوشهربوشهرداودی
۴۵علیرضا رفیع۵۰بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۴۶غزل توسلی۵۰کوهپایه اصفهانمالکی
۴۷غزل مولایی۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۴۸فاطمه ثنا عظیمی۵۰همدانهمدانقهرمانی
۴۹فاطمه زارعی۵۰تهرانتهرانامینی
۵۰فاطمه زهرا دباغی نژاد۵۰میبدیزدسمیعی
۵۱فاطمه سیوندی پور۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۵۲فاطیما باقری۵۰ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۵۳فرناز حیات غیبی۵۰بلداجیچهارمحال و بختیاریشیروانی
۵۴فیروزه صبوری۵۰رودبارگیلانکریمی
۵۵کسری خادمی۵۰شهرقدستهرانعبدی
۵۶کسری یوسفی۵۰بوشهربوشهرداودی
۵۷کوثر بسامی۵۰قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۵۸کوثر پوینده۵۰بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۵۹کیان کریمی۵۰شهرقدستهرانعبدی
۶۰مبینا امینی۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۶۱مبینا بهرامی۵۰تهرانتهرانسلطانی
۶۲مبینا جلالی۵۰بندرعباسهرمزگانبردستانی
۶۳محمد میرکی۵۰سنگرگیلانمعصومی
۶۴محمدپارسا حافظ حسینی۵۰یزدیزددهقان
۶۵محمدجواد سلیمانی۵۰قائمشهرمازندرانگودرزیان
۶۶محمدصالح عباسی۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۶۷محمدطاها ایزدی۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۶۸محمدطاها مرادی۵۰ازنالرستانامانی
۶۹محیا رفیعی مقدم۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۷۰مهبد پورمقدم۵۰تهرانتهرانقاسمی
۷۱مهدی مهدیخانی۵۰زنجانزنجانصارمی
۷۲مهدیس ارمندپور۵۰هشتگردالبرزحیاتی
۷۳مهدیه کمزانی۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۷۴مهراب تقوی۵۰اراکمرکزیقربانی
۷۵مهرزاد اسماعیل وندی۵۰ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۷۶مهشید بیگ زاده۵۰کرمانکرمانمهرابیان
۷۷نرگس باقری۵۰رشتگیلانمعصومی
۷۸نسا رضایی۵۰همدانهمدانرضایی
۷۹نیایش توکلی۵۰رباط کریمتهراننعمتی
۸۰نیکا شهرکی قدیمی۵۰کرمانکرمانمهرابیان
۸۱هادی والی۵۰قمقمرضایی
۸۲هستی هنری راد۵۰ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۸۳یاسینا کرامت۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۸۴یسنا عابدی۵۰تهراه ۴تهراناعظم گلبری
۸۵یگانه مهمان نواز۵۰یزدیزدحمیده دهقان
۸۶آرش کماندار-۴۸یزدیزدحمیده دهقان
۸۷آیناز شیخی-۴۸ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۸۸پرنیان دهدشتی-۴۸کرمانکرمانامان اللهی
۸۹حدیثه تجلیان مفرد-۴۸کاشانکاشانپنجی
۹۰حنانه جعفری-۴۸قمقمرضایی
۹۱زهرا صبری-۴۸قمقمرضایی
۹۲زهرا مزیدی-۴۸یزدیزدحسینی
۹۳زهراسادات امیرموسوی-۴۸تهران ۲۰تهرانخسروپناه
۹۴شیدا صمدپور-۴۸بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۹۵طاها جوادموتاب-۴۸دزفولخوزستانفروزش
۹۶طاها قاسمی-۴۸تهران ۴تهراناعظم گلبری
۹۷طاها لطفیان-۴۸قمقمرضایی
۹۸محمدطاها طباطباییان-۴۸اصفهاناصفهاندهقان
۹۹محمدعرفان بدرلو-۴۸شهرقدستهرانعبدی
۱۰۰هستی جاویدی-۴۸خرم آبادلرستانصدیق
۱۰۱یکتا جوادموتاب-۴۸دزفولخوزستانفروزش
۱۰۲ابوالفضل شیری-۴۷قائمشهرمازندرانوثوقی
۱۰۳انسیه صالحی-۴۷اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۰۴آرزو امین پور-۴۷یزدیزدحسینی
۱۰۵پروا احمدی بهروز-۴۷بهارهمدانقربانی
۱۰۶ترنم بیگعلی-۴۷کرمانکرمانامان اللهی
۱۰۷علیرضا مالکیO۴۷اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۰۸ماهان ثابتی-۴۷تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۰۹نازنین خرم ویس کرمی-۴۷لرستانلرستانصدیق
۱۱۰هستی اسماعیلی-۴۷مبارکهاصفهانابوطالبی
۱۱۱یسنا فتح اللهی-۴۷بهارهمدانقربانی
۱۱۲یسنا قلی پور-۴۷رباط کریمتهراننعمتی
۱۱۳امیرحسین کوهشاری-۴۵ازنالرستانامانی
۱۱۴ایلیا نظربیگی-۴۵دزفولخوزستانفروزش
۱۱۵آتبین جشنی پور-۴۵بوشهربوشهرداودی
۱۱۶آرتمیس جشنی پور-۴۵بوشهربوشهرداودی
۱۱۷آرتین قنبرپور--۴۵خرم آبادلرستانصدیق
۱۱۸آوا انصاری-۴۵بوشهربوشهرداودی
۱۱۹حلما شاه چراغ-۴۵تهران ۴تهرانمریم گلبری
۱۲۰دیانا دهقان-۴۵تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۲۱ریحانه حسینی--۴۵کوهپایه اصفهانحسینی
۱۲۲زهرا تبادار--۴۵دزفولخوزستانپاکزادی
۱۲۳زهرا طهماسبی--۴۵بلداجیچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۲۴ستایش بدرلو--۴۵شهرقدستهرانعبدی
۱۲۵سنا شیریان--۴۵اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۲۶سهیل صرفی-۴۵بوشهربوشهرداودی
۱۲۷شقایق توکلی--۴۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۲۸مهیار کرمی-O۴۵تهران ۴تهرانگلبری
۱۲۹امیرعلی اسدی-۴۳رباط کریمتهراننعمتی
۱۳۰امیرعلی نصیری-۴۳تهران ۴تهرانمریم گلبری
۱۳۱آرین کلانتریان-۴۳دزفولخوزستانپاکزادی
۱۳۲آناهیتا عبدالله پور-۴۳ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۳۳آنوشا ذوقی مبصر-۴۳همدانهمدانقاری
۱۳۴راحمه دادآفرید-۴۳خرم آبادلرستانآزادی
۱۳۵رقیه طاهری-۴۳کرمانکرمانامان اللهی
۱۳۶ستایش حسن خانی-۴۳رفسنجانکرمانرضایی
۱۳۷سجاد سالم-۴۳کاشانکاشانواحدی زاده
۱۳۸سیدحسین حسینی-۴۳یزدیزدحسینی
۱۳۹علی جوپاری-۴۳کرمانکرمانامان اللهی
۱۴۰فاطمه پریمی-۴۳دامغانسمنانمجیدزاده
۱۴۱فاطمه عربی-۴۳یزدیزدحسینی
۱۴۲مبینا فیضی-۴۳یزدیزدحمیده دهقان
۱۴۳محمدایلیا عزیزی-۴۳تهران ۴تهرانمریم گلبری
۱۴۴محمدطاها مرادی-۴۳رباط کریمتهراننعمتی
۱۴۵نگار رفیعی-۴۳بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۴۶هلیا امیری خواه--۴۳جمبوشهرسنجری
۱۴۷آرمیتا شجاعی-۴۲همدانهمدانصفری
۱۴۸آیدا طاهری-۴۲خرم آبادلرستانعباسپور
۱۴۹آیدیس آقایی افشار--۴۲کرمانکرمانمهرابیان
۱۵۰حسین فروغی-۴۲کرمانکرمانحسن زاده
۱۵۱زینب فروغی-۴۲کرمانکرمانحسن زاده
۱۵۲سارینا پورولی-۴۲منجیلگیلانکریمی
۱۵۳سبحان بروجردیان-۴۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۵۴سیده طاهره فاطمی-۴۲ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۵۵فاطمه باغیانی-۴۲یزدیزددهقان
۱۵۶کیمیا تحقیقی-۴۲کاشانکاشانواحدی زاده
۱۵۷مبینا ضیایی منش-۴۲کرمانکرمانامان اللهی
۱۵۸مبیناسادات هاشمی-۴۲یزدیزدحمیده دهقان
۱۵۹معصومه لطفی-۴۲بوشهربوشهرداودی
۱۶۰ملینا محمدی-۴۲کاشانکاشانواحدی زاده
۱۶۱مهبد برخورداری-۴۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۶۲مهدیس ولی زاده-۴۲اندیشهتهرانبنانی
۱۶۳نیکا نجم سهیلی-۴۲خرم آبادلرستانعباسپور
۱۶۴هلیا ذهابی-۴۲خرم آبادلرستانآزادی
۱۶۵آدرینا بازیار--۴۱رودبارگیلانکریمی
۱۶۶پارسا مجیدی--۴۱تهرانتهرانجابری
۱۶۷سیاوش عباس پور--۴۱خرم آبادلرستانعباسپور
۱۶۸محدثه واحدی منش--۴۱قمقمرضایی
۱۶۹محمدرضا خسروی راد--۴۱همدانهمداناکبری
۱۷۰محمدطاها ندافی--۴۱مبارکهاصفهانابوطالبی
۱۷۱آنا ایزدبخش--۴۰بوشهربوشهرصابردشتی
۱۷۲پرهام پوراحمد---۴۰مبارکهاصفهانابوطالبی
۱۷۳دانیال عشیری--۴۰بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۷۴دنیا غلامی---۴۰یزدیزدحسینی
۱۷۵دینا سادات مظلوم زاده-۴۰کرمانکرمانامان اللهی
۱۷۶رزا اسلامی---۴۰کرمانکرمانحسن زاده
۱۷۷سینا سبحانی---۴۰بوشهربوشهرمحمودی
۱۷۸عارفه خاکی--۴۰کاشانکاشانپنجی
۱۷۹فاطمه خاکی--۴۰کاشانکاشانپنجی
۱۸۰فاطمه زهرا شریفیان---۴۰مبارکهاصفهانابوطالبی
۱۸۱کسرا آزاد---۴۰تهران ۴تهرانگلبری
۱۸۲مرجان احمدوند-۴۰همدانهمداننیک اندام
۱۸۳مونا ابومحمدی--۴۰یزدیزدحسینی
۱۸۴مهرسا مغدانی--۴۰بوشهربوشهرداودی
۱۸۵مهرساسادات مدیحی--۴۰همدانهمدانصفری
۱۸۶نازنین زهرا زائری--۴۰بوشهربوشهرصابردشتی
۱۸۷نرگس سجادی---۴۰تهرانتهرانخسروپناه
۱۸۸نیایش زمزم زاده---۴۰کرمانکرمانحسن زاده
۱۸۹نیلوفر قائدرحمتی---۴۰درودلرستانساکی
۱۹۰هستی پورحکیمیان--۴۰یزدیزدحسینی
۱۹۱هلنا امین زاده--۴۰رشتگیلاناشتری
۱۹۲یاسین درخشان فر---۴۰دزفولخوزستانفروزش
۱۹۳یکتا تقوی---۴۰دهاقاناصفهان
۱۹۴فاطمه مهرO-۳۹کاشانکاشانپورواحدی
۱۹۵متین باقری--۳۹تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۹۶مهدی علیزاده--۳۹بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۹۷یگانه متولی مشهد سرا--۳۹جمبوشهرسنجری
۱۹۸امیرعلی گل گل---۳۸دزفولخوزستانپاکزادی
۱۹۹سیدمحمد هاشمی--۳۸بوشهربوشهرداودی
۲۰۰فاطمه فتحعلیشاهی--۳۸کرمانکرمانحسن زاده
۲۰۱مجید سلطانی--۳۸همدانهمدانقربانی
۲۰۲مهدیه سادات نسیمی--۳۸بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۰۳محمدجواد پوینده--۳۷بلداجیچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۰۴فاطمه احمدی فر---۳۶اصفهاناصفهاندهقان
۲۰۵امیرحسین قربی جبلی---۳۵کوهپایه اصفهانحسینی
۲۰۶امیرمحمد رسولی---۳۵همدانهمدانقربانی
۲۰۷برسام بیدارنریمان---۳۵تهران ۴تهرانمریم گلبری
۲۰۸پریا هادی وینچه--۳۵مبارکهاصفهانرجبی
۲۰۹تارا منصوری---۳۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۱۰ستایش بایسته--۳۵یزدیزدمهدیه دهقان
۲۱۱علیرضا حسنوند--۳۵خرم آبادلرستانصدیق
۲۱۲کسرا غلامپور--۳۵خرم آبادلرستانبازپرواز
۲۱۳محمدصدرا مرتضایی--۳۵رودبارگیلانکریمی
۲۱۴نرگس رضایی---۳۵همدانهمدانقربانی
۲۱۵لنا مخارقی--۳۴تهرانتهراناسدی
۲۱۶ارشیا خرسندی----۳۳مبارکهاصفهانسعیدی
۲۱۷پارمیس صوری--۳۳تهران ۴تهرانفرزانه
۲۱۸پرهام حیدرپور----۳۳مبارکهاصفهانسعیدی
۲۱۹تیمن سلیمانی----۳۳درودلرستانساکی
۲۲۰رضوان امراللهی---۳۳کرمانکرمانحسن زاده
۲۲۱رضوان رضایی--۳۳یزدیزدحسینی
۲۲۲رقیه زمانی---۳۳بوشهربوشهرداودی
۲۲۳فاطمه زارع----۳۳یزدیزددهقان
۲۲۴کیانا رحمانی-O--۳۳رفسنجانکرمانرضایی
۲۲۵گلسا ترابی----۳۳همدانهمداناکبری
۲۲۶ندا حیدری----۳۳بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۲۷فاطمه برمک---۳۲بوشهربوشهرداودی
۲۲۸فاطمه جهانشاهی--۳۲کرمانکرمانمهرابیان
۲۲۹مبینا حسین زاده--۳۲بهارستانتهراناسماعیلی
۲۳۰مهدیس کریمی---۳۲بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۳۱مهدیه محمدی---۳۲یزدیزدحسینی
۲۳۲نیلیا استوار--۳۲مازندرانمازندرانگودرزیان
۲۳۳هومن خوشکارمقدم----۳۲منجیلگیلانرشیدی
۲۳۴حنانه خواجه---۳۱بوشهربوشهرداودی
۲۳۵حیان خواجه---۳۱بوشهربوشهرداودی
۲۳۶علیرضا یعقوبی---۳۱همدانهمدانقربانی
۲۳۷مبینا عبدلی---۳۱همدانهمدانقربانی
۲۳۸نازنین زهرا گنجه کویری---۳۱کرمانکرمانحسن زاده
۲۳۹آتیلا اکبری---۳۰قائمشهرمازندرانگودرزیان
۲۴۰زهرا بنی هاجر---۳۰بوشهربوشهرداودی
۲۴۱سارا عمادی کیا---۳۰خرم آبادلرستانعباسپور
۲۴۲ستایش حاتمی---۳۰یزدیزدمهدیه دهقان
۲۴۳سحر رمضانی---۳۰اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۴۴شیدا خاکسار---۳۰کرمانکرمانامان اللهی
۲۴۵صبا سلمانی---۳۰دامغانسمنانعسکری
۲۴۶طراوت گودرزی---۳۰خرم آبادلرستانآزادی
۲۴۷فاطمه فاضلی---۳۰ورزنهاصفهانمالکی
۲۴۸الناز دهقان---۲۹یزدیزدمهدیه دهقان
۲۴۹علی مرادی---۲۹مبارکهاصفهانابوطالبی
۲۵۰ابوالفضل خواجوی---۲۸کرمانکرمانحسن زاده
۲۵۱آرین قنبریO--۲۸خرم آبادلرستانصدیق
۲۵۲محمد مینایی----۲۸همدانهمدانقربانی
۲۵۳حیدرعلی قربان---۲۷آران و بیدگلکاشانقربان
۲۵۴زهرا بهرامی---۲۷خرم آبادلرستانصدیق
۲۵۵فاطمه رفعتی زاده---۲۷خرم آبادلرستانصدیق
۲۵۶محمد صرفی----۲۷دامغانسمنانعسکری
۲۵۷محمدسجاد رشیدی----۲۷یزدیزددهقان
۲۵۸نرگس خیراندیش---۲۷یزدیزدحسینی
۲۵۹پروا امینی-----۲۶رشتگیلانمعصومی
۲۶۰ملیکا مهدیان----۲۶مبارکهاصفهانقربانی
۲۶۱ابوالفضل اله بخشی-----۲۵لوشانگیلانرشیدی
۲۶۲امیرعلی کریمی منش----۲۵کاشانکاشانواحدی زاده
۲۶۳پویان نذیری---۲۵منجیلگیلانصدیقی پور
۲۶۴ترنم معین وزیری---۲۵کرمانکرمانمهرابیان
۲۶۵تلما معین وزیری---۲۵کرمانکرمانمهرابیان
۲۶۶فاطمه غلامی----۲۵یزدیزدحمیده دهقان
۲۶۷مهدیس دشتی----۲۵تهران ۴تهرانمریم گلبری
۲۶۸هانا سبزواری-----۲۵خرم آبادلرستانبازپرواز
۲۶۹علی اصغر تقیان----۲۴ورزنهاصفهانعلیان
۲۷۰پرهام اصغری-----۲۳مبارکهاصفهانسعیدی
۲۷۱زهرا عابدی----۲۳بوشهربوشهرداودی
۲۷۲سبحان تیکدری----۲۳کرمانکرمانحسن زاده
۲۷۳محمدیاراحمدی----۲۳درودلرستانساکی
۲۷۴مهدیه ناصریان-O--۲۳دامغانسمنانمجیدزاده
۲۷۵بهار حیدری----۲۲شهریارتهراناصغری
۲۷۶تینا رحمانی----۲۲کاشانکاشانپورواحدی
۲۷۷ثنا مرادی-----۲۲مبارکهاصفهانابوطالبی
۲۷۸عطیه مختاری-----۲۲مبارکهاصفهانابوطالبی
۲۷۹محمد هاشمی----۲۲اوزفارسمحمدی
۲۸۰امیرمهدی معصومی-----۲۱رشتگیلانمعصومی
۲۸۱آیدا بلوردی----۲۱ملایرهمداندشتی
۲۸۲تینا صالحی----۲۱اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۸۳امیرمحمد اسماعیل زاده-----۲۰مبارکهاصفهاناسماعیل زاده
۲۸۴امیرمحمد درخشان-----۲۰تهران ۴تهرانمریم گلبری
۲۸۵زهرا اسماعیل زاده-----۲۰مبارکهاصفهاناسماعیل زاده
۲۸۶مائده سراجی----۱۹کاشانکاشانواحدی زاده
۲۸۷پوریا ابوطالبی-----۱۸اصفهاناصفهان
۲۸۸رضوان سادات موسوی----۱۸کاشانکاشانواحدی زاده
۲۸۹سامیار فتحی زاده-----O۱۸کرمانکرمانامان اللهی
۲۹۰علی خزاعی-----۱۸دزفولخوزستانپاکزادی
۲۹۱هانا رحمانی------۱۸بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۹۲آنیتا گودرزی-----۱۷خرم آبادلرستانیاوری
۲۹۳ثنا صفرآبادی------۱۷قمقمرضایی
۲۹۴زهرا حیدری-----۱۷بوشهربوشهرداودی
۲۹۵ستایش صفرآبادی------۱۷قمقمرضایی
۲۹۶عارفه کبوتریO----۱۷آران و بیدگلکاشانقربان
۲۹۷عطیه سادات شبانی------۱۷یزدیزدحسینی
۲۹۸محمدحسن حیدری------۱۷کاشانکاشانواحدی زاده
۲۹۹هستی قهرمانی فرجاد-----۱۷تهرانتهراناعظم گلبری
۳۰۰فاطمه سادات میرشمسی------۱۶یزدیزدحسینی
۳۰۱ملیکا کافی------۱۶ساوهمرکزینوری
۳۰۲مینو محمدی-----۱۶جمبوشهرسنجری
۳۰۳آرش احمدی-----۱۵خرم آبادلرستانعباسپور
۳۰۴آویسا بهنام پور-----۱۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۰۵کیا مهدی زاده-----۱۵خرم آبادلرستانصدیق
۳۰۶محدثه دستان------۱۵تهرانتهرانخسروپناه
۳۰۷محمد دستان------۱۵تهرانتهرانخسروپناه
۳۰۸یگانه طهماسبی-----۱۵رباط کریمتهرانمیربلاغی
۳۰۹زهرا ندافی-----۱۴رستم آبادگیلانتوحیدی
۳۱۰سیدحسین موسوی-----۱۴یزدیزدمهدیه دهقان
۳۱۱عرشیا هادیان-----۱۴یزدیزدحسینی
۳۱۲مهبد کناری-----۱۴کرمانکرمانحسن زاده
۳۱۳حسین مهری------۱۳تهرانتهراناسدی
۳۱۴دیناسادات قاسمی------۱۳تهرانتهرانادهمی
۳۱۵سیدعلی دولت آبادی-----۱۲آران و بیدگلکاشان
۳۱۶طاها فلاحی------۱۲قائمشهرمازندرانگودرزیان
۳۱۷محمدصدرا محبی------۱۲قمقمرضایی
۳۱۸محمدیاسین غنی پور------۱۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۱۹یامین فرجی------۱۲خرم آبادلرستانصدیق
۳۲۰احمد جعفری کافی آبادیO----۱۰قمقمرضایی
۳۲۱امیررضا احمدی-----۱۰خرم آبادلرستانعباسپور
۳۲۲آسنات قاسمی------۱۰کرجالبرز
۳۲۳بردیا میرزایی------۱۰کرجالبرزقاسمی
۳۲۴سپند سعیدی------۱۰تهران ۴تهرانگلبری
۳۲۵سها فلاحی-----۱۰بوشهربوشهرمحمودی
۳۲۶علی اصغر فرهادیان-----۱۰آران و بیدگلکاشانقربان
۳۲۷محمدطاها موسوی------۱۰رشتگیلانمعصومی
۳۲۸نازنین زهرا جاویدان-------۱۰دلیجانمرکزیاستاداکبری
۳۲۹آرشین عسگری------۹تهرانتهرانکاشفی
۳۳۰سحر حیران------۹یزدیزدحسینی
۳۳۱آوش عباس پور------۸خرم آبادلرستانعباسپور
۳۳۲پردیس نوری-------۸مبارکهاصفهانابوطالبی
۳۳۳درسا جعفرآبادی------۸کاشانکاشانواحدی زاده
۳۳۴عسل رحمن نیای-------۸گیلانگیلانزارع
۳۳۵محمدمهدی حیدری------۸زنجانزنجانصارمی
۳۳۶مهسا کارخانه------۸منجیلگیلانپاشایی
۳۳۷احسان رضایی------۷تهرانتهرانقاسمی
۳۳۸امیرعباس جعفری ندوشن------۷یزدیزدحسینی
۳۳۹حدیثه کرددهنو------۷همدانهمدانموسوی
۳۴۰زینب عسکری-------۷یزدیزدمهدیه دهقان
۳۴۱سبحان پوران علی-------۷تهرانتهرانپیرمحمدی
۳۴۲سولماز وجاهتی-------۷اصفهاناصفهان
۳۴۳سیدامیرعلی موسوی-------۷بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۴۴علی اصغر چشمه ای-------۷کاشانکاشانواحدی زاده
۳۴۵علی کباری-------۷کاشانکاشانواحدی زاده
۳۴۶محمدطه ماندگاری-------۷یزدیزدمهدیه دهقان
۳۴۷نازنین زینب ملکپور------۷کرمانکرمانمهرابیان
۳۴۸نیوشا شکیبا------۷کاشانکاشان
۳۴۹آتریسا گرمابدری------۵تهرانتهرانمیرزایی
۳۵۰حسین حیدری-------۵زنجانزنجانکرمی
۳۵۱زهرا کریمی------۵بوشهربوشهرداودی
۳۵۲مائده فرهادی-------۵زنجانزنجانکرمی
۳۵۳مجتبی یوسف وند-------۵قمقمرضایی
۳۵۴محمدحسین دهقانی-------۵مبارکهاصفهانرجبی
۳۵۵محمدطاها ضیایی فر-------۵قمقم رضایی
۳۵۶مرضیه موسوی-------۵زنجانزنجانکرمی
۳۵۷معصومه ایام-------۵قمقم
۳۵۸مهدی بابایی-------۵زنجانزنجانصارمی
۳۵۹مهدیس رشیدی------۵خرم آبادلرستانعباسپور
۳۶۰هادی بیات-------۵زنجانزنجانکرمی
۳۶۱امیرعلی کشوری-------۳خرم آبادلرستانعباسپور
۳۶۲زهرا کیومرثی-------۳قمقمرضایی
۳۶۳عسل گودرزی-------۳بهارستانتهرانکاغذکنانی
۳۶۴علیرضا صادقی زاده-------۳کرمانکرمانحسن زاده
۳۶۵محمدامین طالعی-------۳یزدیزدحسینی
۳۶۶محمدمهدی اربابی-------۳سفیدشهرکاشانمحلوجی
۳۶۷مهتا فرخی-------۳زنجانزنجانصارمی
۳۶۸ابوالفضل چراغی-------۲منجیلگیلانصدیقی پور
۳۶۹امیرارسلان کوثری-------۲بوشهربوشهرمحمودی
۳۷۰امیرحسین عظیمی-------۲بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۷۱امیرعباس صالحی نسب-------۲همدانهمدانزنگنه
۳۷۲امیرعلی افراسیابی-------۲جمبوشهرعباسپور
۳۷۳امیرعلی کهنسال-------۲تهرانتهرانقاسمی
۳۷۴امیرمحمد هژبرپور-------۲کرمانکرمانحسن زاده
۳۷۵بهار مددی زاده---O---۲کرمانکرماننکوآمال
۳۷۶پوریا اتباعی-------۲خنجفارسمحمدپور
۳۷۷زهرا حبیبی-------۲تهرانتهرانعارفی پور
۳۷۸زهرا صلواتی-------۲کاشانکاشانواحدی زاده
۳۷۹سارا نظام دوست-------۲رودبارگیلانکریمی
۳۸۰سارینا محمدی-------۲رباط کریمتهراننعمتی
۳۸۱سیدسام شجاعی-------۲بوشهربوشهرداودی
۳۸۲طاها شاحیدری پور-------۲بردسیرکرمان
۳۸۳عارف چراغی-------۲منجیلگیلانصدیقی پور
۳۸۴علی خلیلی حسینی-------۲یزدیزدحسینی
۳۸۵علیرضا توکلی-------۲الیگودرزلرستانکریمی
۳۸۶علیرضا صادقی-------۲کرمانکرمانحسن زاده
۳۸۷غزل کوثری-------۲بوشهربوشهرمحمودی
۳۸۸غزل میرزایی-------۲تهران ۴تهرانمریم گلبری
۳۸۹فرزانه رضوانیان-------۲آران و بیدگلکاشانداداشی
۳۹۰مائده باغیانی-------۲یزدیزدحمیده دهقان
۳۹۱محمدصادق دهقان-------۲یزدیزدحمیده دهقان
۳۹۲محمدمهدی زارع-------۲یزدیزدحسینی
۳۹۳محمدمهدی عبیری-------۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۹۴میلاد عبدی نسب-------۲یزدیزد
۳۹۵نازنین زهرا رشیدی پور-------۲کرمانکرماننکوآمال
۳۹۶نازنین زهرا مدعی-------۲یزدیزددهقان
۳۹۷هلنا علیوریلو--------۲رباط کریمتهراننعمتی
۳۹۸ثمین اکرمی--------۰همدانهمداناکبری
۳۹۹ریحانه بیگدلو--------۰خدابندهزنجانخدابنده لو
۴۰۰زهرا خدیورO-------۰جمبوشهرسنجری
۴۰۱سجاد خلیلی--------۰ورزنهاصفهانعلیان
۴۰۲سیدمحمدطه فتوحی-O------۰کاشانکاشانواحدی زاده
۴۰۳منصوره حیدری--------۰ورزنهاصفهانفاضلی
۴۰۴نگین فاتح--------۰قمقمآدابی
۴۰۵یاسمن عبدالله زاده--OO----۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید