اولین نمونه های مکعب روبیک

اولین نمونه های مکعب روبیک

اولین نمونه های مکعب روبیک طرح مکعب روبیک در طول سال ها بسیار تغییر کرده است. طرح پازل های جدید از جمله مکعب های استاندارد مانند روبیک...

ادامه مطلب

روبیک چگونه باعث افزایش هوش می شود؟

روبیک چگونه باعث افزایش هوش می شود؟

نوشته ی تیاگاراجان، ژوئن 2016 از آنجائی که روش های بسیاری برای امتحان قابلیت های فضایی و حل مسائل وجود دارد، مکعب روبیک به عنوان یکی ا...

ادامه مطلب

تاریخچه مکعب روبیک

تاریخچه مکعب روبیک | مخترع + ارنو روبیک

مارلی بلیس تنها یک پاسخ صحیح و 43 کوآنتیلیون (هر کوآنتیلیون شامل عدد یک با 18 صفر به توان دو است) پاسخ اشتباه برای مکعب روبیک وجود دار...

ادامه مطلب