مسابقات

مسابقات استان مرکزی

مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی ایران در استان اراک، روز پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ در سطوح Mind A, B- Mind2 A, B- Mind 4 A, B- Mind 7 A- Mind 10 A, B و با حضور ۸۵ دانش آموز برگزار شد. به تمامی دانش آموزان هدیه و به نفرات اول تا سوم هر سطح، جوایزی ویژه اهدا شد.

دیدگاهتان را بنویسید