مسابقات

مسابقات استان مرکزی

مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی ایران در استان اراک، روز پنجشنبه 1 اسفند 1398 در سطوح Mind A, B- Mind2 A, B- Mind 4 A, B- Mind 7 A- Mind 10 A, B و با حضور 85 دانش آموز برگزار شد. به تمامی دانش آموزان هدیه و به نفرات اول تا سوم هر سطح، جوایزی ویژه اهدا شد.

Views: 3

دیدگاهتان را بنویسید