مسابقات

مسابقات استانی-تهران، منطقه ۴

مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی ایران در منطقه ۴ تهران، روز جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ در چهار سطح Mind, Mind2, Mind 4, Mind 10 و با حضور ۱۲۴ دانش آموز برگزار شد. به نفرات اول تا سوم هر سطح، جوایزی ویژه اهدا شد.

دیدگاهتان را بنویسید