مسابقات

مسابقات استانی-تهران، منطقه 4

مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی ایران در منطقه 4 تهران، روز جمعه 4 بهمن 1398 در چهار سطح Mind, Mind2, Mind 4, Mind 10 و با حضور 124 دانش آموز برگزار شد. به نفرات اول تا سوم هر سطح، جوایزی ویژه اهدا شد.

Views: 0

دیدگاهتان را بنویسید