مسابقات

مسابقات استانی-سمنان

مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی تیم ملی ایران در استان سمنان، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ در چهار سطح Mind, Mind2, Mind 4, Mind 10و با حضور ۹۳ دانش آموز برگزار شد. به نفرات اول تا سوم هر سطح، جوایزی ویژه اهدا شد.

دیدگاهتان را بنویسید