آموزش

توصیه هایی برای پرورش خلاقیت

۱)برای ایجاد سولات تازه در ذهن کودک او را راهنمایی کنید.

۲)حس کنجکاوی را در کودک پرورش دهید. به عقاید تازه و جدید کودک احترام بگذارید.

۳)از مراقبت ها و دخالت های بیش از حد در زندگی کــودک اجتناب کنید.

۴)اجازه دهید اشیا را از نزدیک لمس کند . از کودک بخواهید اشیا و امور نیمه را تکمیل کند.

۵)برای کودک همیشه یک مارک یا مدل خاص مورد علاقه را خرید نکنید.

۶)کودک را همیشه از یک مسیر به خانه نبرید.

۷)برای بچه ها فعالیت و حرکات موزون فراهم نمایید.

۸)انتخاب کودکان برای اسباب بازی های الکتریکی را محدود کنید .

۹)در مورد کاربردهای مختلف یک وسیله خاص از کودک سوال کنید.

۱۰)به اتاق کودک کاغذ سفید بچسبانید تا روی آن نقاشی کند.

دیدگاهتان را بنویسید