چرتکه

ارزیابی حافظه در فراگیران چرتکه

ارزیابی حافظه در فراگیران چرتکه

کوزی سوزوکی، رئیس انجمن آموزش انگلیسی محاسبات ذهنی ژاپن

 چرتکه، روشی است که مردم چین، ژاپن و کره جنوبی برای تقویت مهارت محاسبات ریاضی از آن استفاده می کنند. تقویت مهارت محاسبات ریاضی به دلیل هماهنگی عملکرد نیمکره راست و چپ صورت می گیرد. از آنجائی که یادگیری و تقویت حافظه با هماهنگی و تحلیل ورودی های مختلف حسی امکان پذیر است، در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا حافظه کوتاه مدت کودکان پس از یادگیری چرتکه تقویت می شود؟

فراگیران چرتکه و تقویت هوش

استادان دانشگاه اوساکا پس از تحقیقی که درباره فراگیران چرتکه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که یادگیری چرتکه باعث تقویت هوش می شود. اساتید دانشگاه پزشکی ژاپن نیز تحقیقاتی انجام دادند و گزارش آن را برای «شصت و هشتمین کنفرانس انجمن فیزیولوژی ژاپن» در کیوتو ارسال کردند.

دانشیار دانشگاه شیکاگو، «دکتر جیمز استیگلر» در رساله دکتری خود به بررسی چرتکه و اثرات آن پرداخت. او ۲ سال در تایوان زندگی کرد و تحقیقاتی درباره دانش آموزان مختلف انجام داد. دکتر استیگلر، قبل و بعد از کلاس چرتکه، سوالاتی در اختیار دانش آموزان قرار داد تا به آن ها پاسخ دهند.

«دکتر فلناگان» از دانشگاه مالزی و «دکتر بیگا» استاد دانشگاه لیوکیو، نمرات دانش آموزان ژاپنی و آمریکایی را در درس ریاضیات بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که نمرات دانش آموزان ژاپنی در درس محاسبات ریاضی بیشتر از دانش آموزان آمریکایی بود و از همه مهم تر اینکه فراگیران چرتکه در تمام پایه ها، امتیاز بالاتری به دست آوردند.

تاثیر چرتکه بر تمرکز

در مدرسه «دِکر اَوِنیو»، تحقیقی پیرامون تاثیر یادگیری چرتکه بر تمرکز صورت گرفته است که براساس نتایج به دست آمده، کودکانی که با چرتکه کار می کنند، از تمرکز بیشتری برخوردار هستند.

ابزار آموزشی ویژه

کودکان دوست دارند تا به جای یک جا نشستن و گوش دادن به صحبت های معلم، با وسیله ای متحرک کار کنند. کار کردن با چرتکه، روشی است که طی آن کودکان، کار کردن به صورت فعال را می آموزند.

به طور کلی، باتوجه به نتایج به دست آمده، کودکانی که ۱تا ۲ سال با چرتکه کار کردند، نسبت به سایر کودکان از حافظه دیداری و شنیداری قوی تر و بهتری برخوردار بودند.  

دیدگاهتان را بنویسید