آموزش

چرا کودکان باید اعتماد به نفس بالا داشته باشند؟

مهم ترین میراثی که والدین برای فرزندان می گذارند دو چیز است که همه عمر برای کودک باقی می‌ماند

اعتماد به نفس: باور به توانایی خود.( خودکارآمدی)
عزت نفس: احساس ارزشمندی درباره خود.( خود ارزشمندی)

اعتماد به نفس در کودکان

مادر مهم ترین منبع قابل دسترسی برای تقویت ریشه های اعتماد به نفس برای کودک به شمار می رود.

به طوری که خود بررسی ها نشان می دهد مادرانی که خود اعتماد به نفس بهتری دارند، فرزندان آن‌ها نیز اعتماد به نفس بهتری دارند.

طرح اولیه شکل گیری شخصیت افراد ناشی از برخورد مادر و کودک است، به طوری که ریشه همه برداشت های کودک در آینده است که تغییر آن به سختی صورت میگیرد.

بعد از پدر و مادر؛

خواهر و برادر و همسالان نقش مهمی در برداشت کودک از خودش را دارند.

بچه‌ای که اعتماد به نفس داره…

اعتماد به نفس در کودکان

بچه‌ای می‌تونه از خودش دفاع کنه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه.
بچه‌ای می‌تونه در مقابل زور ” نه” بگه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه.
بچه‌ای می‌تونه حرفش را بزنه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه.
بچه‌ای می‌تونه سر کلاس دستش را بلند کنه و جواب معلمش را بده؛ که اعتماد به نفس داشته باشه.
بچه‌ای می‌تونه بیاد به مامان باباش بگه که کسی اذیتش کرده؛ که اعتماد به نفس داشته باشه.
بچه‌ای می تونه خواسته‌اش را بیان کنه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه.
بچه‌ای حقیقت را بیان می‌کنه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه.
نوجوانی به خودش افتخار می‌کنه که در دوران کودکیش روی عزت نفس و اعتماد به نفس او کار شده باشه.
نوجوانی به سیگار نه میگه که عزت نفس و اعتماد به نفس داشته باشه.
اگه تمایل دارید فرزندتان این خصوصیات را داشته باشه، باید روی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس کودکتان کار کنید.
بهترین زمان شکل گیری و پرورش عزت نفس و اعتماد به نفس، در دوران کودکی و سپس نوجوانی.

پدر و مادر باید آموزش ببینند و روی بچه کار کنند.

به فرزندتان نگویید:

اعتماد به نفس در کودکان

تو باهوش‌ترینی
به کودک « توهم برتری» ندهید!!
وقتی به کودک می‌گویید:
تو باهوش‌ترینی
تو بهترینی
تو قویترینی
و…. _ شما در حال ” مقایسه” کودک با دیگران هستید!
_ توقع شما از او ‍زیاد می‌شود!
_ توقع او از خودش بالا می‌رود!
_ هر کاری می‌کند لذت نمی‌برد، زیرا بیشتر از توانایی‌هایش است و فقط خود را با دیگران مقایسه می‌کند.و در پی راضی کردن اطرافیان است.

 راه حل:

به جای گفتن
⛔ تو باهوش‌ترینی⛔
√بگویید:تو باهوشی.
√ تو تلاش می‌کنی.
√ تلاشت برای من ارزشمنده.
به او بیاموزید با سعی و تلاش و تمرین؛ هر کاری امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید