چرتکه

محاسبات ذهنی

چرتکه (محاسبات ذهنی)

تصویرسازی چرتکه یکی از روش های محاسبات ذهنی است. در این روش، تصویری مجازی از چرتکه در ذهن نقش می بندد و محاسبات برمبنای قوانین چرتکه صورت می گیرد. در این حالت، چرتکه تنها یک ابزار است که کودکان با تمرین منظم می توانند تصویر چرتکه را در ذهن خود مجسم کنند.

محاسبات ذهنی را با چه سرعتی می توان انجام داد؟ تمام دانش آموزان می توانند با تمرین مداوم و درنتیجه فعال کردن دو نیمکره مغز به سرعت قابل قبولی در محاسبات ذهنی دست یابند. یادگیری محاسبات ذهنی چه مزیت هایی برای فرزندتان دارد؟
محاسبات ذهنی باعث می شود تا عملکرد مغز در موارد زیر بهبود یابد و تقویت شود:

  • افزایش اعتماد به نفس فرد در انجام محاسبات؛
  • بهبود محاسبات ذهنی که هدف نهایی است؛
  • ایجاد حس موفقیت در فرد در اثر بهبود کارایی؛
  • بهبود فعالیت نیمکره های مغز؛
  • بهبود قابلیت حل مسائل؛
  • افزایش خلاقیت؛
  • افزایش ظرفیت حافظه؛
  • بهبود تمرکز و استقامت ذهنی.

قابلیت مغز در نیمکره راست و چپ

به طور خلاصه، یادگیری محاسبات ذهنی به کودکان کمک می کند تا اطلاعات را بهتر در مغز خود نگه دارند و در هر زمینه ای به مهارت دست یابند. این تکنیک، بهره هوشی را ۵ تا ۲۵ درصد افزایش می دهد.

تکنیک شنیداری با سرعت بالا

تاکنون تحقیقات بسیاری پیرامون تکنیک شنیداری با سرعت بالا صورت گرفته است. گیرنده های مغز را می توان با تمرین تقویت کرد. یکی از تجارب معمول در این زمینه، رانندگی در بزرگراه است. اگر شخصی به مدت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه با سرعت در بزرگراه رانندگی کند، دیگر نمی تواند در شهر رانندگی داشته باشد. چون مغز زمانی که عادت می کند اطلاعات را با سرعت بالا دریافت کند، نمی تواند سرعت خود را کاهش دهد.
مغز کودکان پس از یادگیری چرتکه و تکنیک شنیداری با سرعت بالا می تواند به درک بالا دست یابد و محاسبات را سریع تر انجام دهد، درنتیجه در انجام کارهای دشوار توانایی بیشتری به دست خواهد آورد. کودکان با تمرین منظم و مداوم قادر خواهند بود تا از دو نیمکره مغز خود به صورت ناخودآگاه و نامحدود استفاده کنند. دقیقا مثل زمانی که برای اولین بار دوچرخه سواری را یاد می گیریم. پس از آن می توانیم به صورت ناخودآگاه تعادل خودمان را روی دوچرخه حفظ کنیم.
همه ما می دانیم که اگر به طور نظم و مداوم با وزنه کار کنیم، ماهیچه های بدنمان تقویت می شوند. این مسئله درباره مغز نیز صدق می کند. هرچه تمرین تکنیک شنیداری با سرعت بالاتری انجام شود، شبکه سیناپسی مغز (محل اتصال دو عصب) ضخیم تر می شود و ارتباطات میان سلول های مغزی سریع تر صورت می گیرند.

برگرفته از وب سایت https://www.abacusbraingym.com/why-abacus-math.html

دیدگاهتان را بنویسید