دسته بندی نشده

حذفیات جدول دوره اول لیگ چرتکه رمضان mind 2

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱زهرا-ورزنهاصفهانعلیان
۲مهران حاتمی-
۳ملیسا جباری-
۴متین رحیمی-قمقمرضایی
۵پرنیکا حسینی پناه-
۶عسل مرزی-
۷زهرا طحان-بردستانی

دیدگاهتان را بنویسید