دسته بندی نشده

حذفیات جدول دوره اول لیگ چرتکه رمضان mind 4

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱پارسا مجیدی-جابری
۲زینب پنجی-کاشانکاشان
۳عارفه خاکی-
۴طراوت-خرم آبادلرستان
۵علی کباری-واحدی زاده
۶فاطمه خاکی -

دیدگاهتان را بنویسید