دسته بندی نشده

حذفیات جدول دوره اول لیگ چرتکه رمضان mind

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱امیررضا بسطامی-بازپرواز
۲سوگند منصوری-آزادی
۳مهبد برخورداری-

دیدگاهتان را بنویسید