دسته بندی نشده

حذفیات جدول دوره اول لیگ چرتکه رمضان mind

ردیفنام و نام خانوادگی12345678امتیازنام شهرنام استاننام مربی
1امیررضا بسطامی-بازپرواز
2سوگند منصوری-آزادی
3مهبد برخورداری-

Views: 0

دیدگاهتان را بنویسید