لیوان چینی

فعال سازی دو نیمکره راست و چپ

فعال سازی دو نیمکره راست و چپ

«دکتر ملانی اِی هارت»، استادیار دانشگاه بهداشت، ورزش و سلامتی، دانشگاه فنی تگزاس

دکتر «ملانی هارت» استادیار دانشگاه بهداشت، ورزش و سلامتی در دانشگاه فناوری تگزاس طی تحقیقی که انجام داد به این نتیجه رسید که ورزش لیوان چینی باعث فعال سازی هر دو نیمکره راست و چپ مغز می شود.

لیوان چینی، ورزشی نسبتا جدید است که در بسیاری از همایش های دولتی، منطقه ای و ملی درباره آن بحث شده است. یکی از ادعاهایی که پیرامون این ورزش وجود دارد، استفاده از هر دو قسمت بدن و مغز هنگام انجام این ورزش است که برای افزایش مهارت های فردی کاربرد دارد (کمپانی اسپیداستک، ۲۰۰۴).

این ادعاها براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته پیرامون مغز شکل گرفتند. در این پژوهش، فعالیت الکتریکی دو نیمکره مغز حین انجام ورزش لیوان چینی با استفاده از موج نگاری مغزی بررسی شده است.

۱۸ دانشجو برای این تحقیق انتخاب شدند که ورزش لیوان چینی را در دو جلسه ۳۰ دقیقه ای و یک جلسه آزمایشی انجام دادند. در جلسه اول، نحوه انجام این ورزش برای شرکت کنندگان شرح داده شده و سپس زمانی برای تمرین به آن ها اختصاص داده شد. در جلسه دوم، نخست فیلمی درباره این ورزش برای آن ها نمایش داده شد و شرکت کنندگان در زمان باقیمانده به تمرین پرداختند. در جلسه سوم، شرکت کنندگان کلاه مخصوص موج نگاری مغزی به سر کردند (جاسپر، ۱۹۵۸). سپس ۵ آزمون آزمایشی (هرکدام به مدت ۳۰ ثانیه) انجام دادند که از آن ها درخواست شده بود تا در حالت ایستاده به لیوان ها نگاه کنند. پس از این آزمایش، شرکت کنندگان ۴ فعالیت (چیدن لیوان ها با استفاده از دو دست، چیدن لیوان ها با استفاده از دست راست، چیدن لیوان ها با استفاده از دست چپ، چیدن لیوان ها با استفاده از دو دست همراه با لیوان های بسیار کوچک) را به ترتیب ۵ مرتبه انجام دادند. میانگین زمان این ۵ فعالیت (۴ فعالیت و آزمون آزمایشی) محاسبه شد. متغیر وابسته، واحد اندازه گیری جهانی بود که با محاسبه میانگین قسمت های لب پیشانی، مرکزی، گیجگاهی و جداری نیمکره های راست و چپ به دست آمد.

نتایج

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تاثیر لیوان چینی در هر مرتبه از آزمایش متغیر بود. در شرایطی که شرکت کنندگان لیوان چینی را با دست چپ انجام دادند، نیمکره راست بیشتر به کار افتاده بود، درحالی که وقتی شرکت کنندگان لیوان چینی را با دست راست انجام دادند، نیمکره چپ نسبت به نیمکره راست بیشتر به کار افتاده بود. براساس نتایج این پژوهش، ورزش لیوان چینی هر دو نیمکره مغز را فعال می کند و عملکرد آن ها را بهبود می بخشد.

برگرفته از وب سایت https://www.speedstacks.com/instructors/resources/benefits/right-left-brain-activation/

دیدگاهتان را بنویسید