چرتکه

معنی واژه چرتکه در فرهنگها و زبانهای دیگر

معنی واژه چرتکه در فرهنگها و زبانهای دیگر
 • چرتکه (فرهنگ معین): (چُ کِ) [ روس . ] (اِ.) = چتکه : ابزاری است برای محاسبه و آن چهارچوبی است دارای تعدادی میله که هر میله خود دارای تعدادی مهره است که به وسیلة آن عمل جمع و تفریق را انجام می دهند. البته این نوع روش حساب در قدیم بیشتر مرسوم بود.
 • چرتکه‌ (فارسی به انگلیسی): abacus
 • چرتکه (فارسی به عربی): معداد
 • چرتکه (فرهنگ عمید): چهارچوبۀ کوچکی که دارای چند رشته مهره‌های چوبی به‌سیم‌کشیده است و در حساب کردن برای عمل جمع‌وتفریق به‌کار می‌رود.
 • چرتکه (مترادف و متضاد زبان فارسی): چتکه، شمارشگر، حسابگر   
 • چرتکه (فرهنگ فارسی هوشیار): روسي اشمار
  (اسم) چهار چوبه اي که داراي چند رشته 
  مهره هاي چوبين بسيم کشيده است و
  بدان اعداد را محاسبه و جمع و تفريق کنند.
 • چرتکه (فارسی به آلمانی): Abakus

Views: 0

دیدگاهتان را بنویسید