نتایج

اسامی برندگان قرعه کشی دومین لیگ چرتکه ( لیگ رمضان)

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

نفرات برتر Mind

ردیف نام و نام خانوادگی استان نام مربی کد هدیه
۱ پردیس پنهانه بوشهر سمانه محمودی ۱۷ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۲ فاطمه معین پور یزد رضیه سادات حسینی ۴۳ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۳ نرجس سحرخیز گیلان محمدی ۵۷ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۴ یاسین فتاحی همدان موسوی ۶۱ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۵ کسری احمدی تهران اعظم گلبری ۴۶ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه

قرعه کشی کلی Mind

ردیف نام و نام خانوادگی استان نام مربی کد هدیه
۱ ساجد پرند بوشهر الهه اکبرپور ۲۶ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۲ ساینا سلیمانی بوشهر سمانه محمودی ۲۷ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۳ زینب کبیری یزد رضیه سادات حسینی ۷۹ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۱ هستی رضایی صدرآبادی تهران اعظم گلبری ۱۹ لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه
۲ یکتا محبی نیک مرکزی  استاد اکبری ۱۲۱ لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

نفرات برتر Mind2

ردیف نام و نام خانوادگی استان نام مربی کد هدیه
۱ ستایش زمانی چهارمحال بختیاری صفوری ۲۷ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۲ نیایش محمدی گیلان معصومی ۵۸ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۳ عارفه فیض گیلان زینعلی ۳۴ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۴ ابوالفضل نظری کرمانشاه رجبی ۲ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۵ امیرعلی زنگی آبادی کرمان حسن زاده ۱۱ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه

قرعه کشی کلی Mind2

ردیف نام و نام خانوادگی استان نام مربی کد هدیه
۱ امیرعلی صفایی اصفهان رجبی ۶۹ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۲ ابوالفضل ابراهیمی بوشهر اکبرپور ۱ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۳ نازنین زهرا قاسم زاده مازندران حبیبی ۵۶ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۱ محمدکاظم خادمی اصفهان اسماعیل زاده ۳۰۷ لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه
۲ محمدرضا فلاحتی اصفهان صادقی ۲۵۲ لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

نفرات برتر Mind4

ردیف نام و نام خانوادگی استان نام مربی کد هدیه
۱ ساغر آزادنیا همدان صفری ۳۳ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۲ النا بهرامی رباط کریم میربلاغی ۳ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۳ امیرمحمد پورطالمی گیلان معصومی ۷ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۴ هستی هنری راد خوزستان اسماعیل وندی ۸۲ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه
۵ کسری خادمی تهران عبدی ۵۵ پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه

قرعه کشی کلی Mind4

ردیف نام و نام خانوادگی استان نام مربی کد هدیه
۱ روژینا علی محمدی کرمان مهرابیان ۳۰ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۲ تانیا طولابی لرستان آزادی ۱۸ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۳ آیدا حسینی گیلان کریمی ۱۲ بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه
۱ سیدمحمد طاها فتوحی اصفهان واحدی زاده ۴۰۲ لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه
۲ غزل مولایی کرمان حسن زاده ۴۷ لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید