نتایج

جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind 4

ردیفنام و نام خانوادگی12345678امتیازنام شهرنام استاننام مربی
1ابوالفضل خواجوی5کرمانکرمانحسن زاده
2ابوالفضل علیزاده5تهرانتهرانجربان
3احمد جعفری کافی آبادی5قمقمرضایی
4ارشین سلحشوریی نژاد5بوشهربوشهرمحمودی
5ارین کلانتریان5دزفولخوزستانپاکزادی
6النا بهرامی5رباط کریمتهرانمیربلاغی
7الناز دهقان5یزدیزدمهدیه دهقان
8امیرحسین کوهشاری5ازنالرستانامانی
9امیررضا احمدی5خرم آبادلرستانعباسپور
10امیررضا فیروزی5بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
11امیرعلی اسدی5رباط کریمتهراننعمتی
12امیرعلی زینی وند5خرم آبادلرستانآزادی
13امیرعلی نصیری5تهران 4تهرانمریم گلبری
14امیرمحمد اصیلیان5کاشانکاشانواحدی زاده
15امیرمحمد پورطالمی5سنگرگیلانمعصومی
16امیرمحمد نوروززاده5جمبوشهرسنجری
17ایلیا نظربیگی5دزفولخوزستانفروزش
18آتبین جشنی پور5بوشهربوشهرداودی
19آتریسا گرمابدری5تهرانتهرانمیرزایی
20آرتمیس جشنی پور5بوشهربوشهرداودی
21آرتین رمضانیان5تهران 4تهراناعظم گلبری
22آرش احمدی5خرم آبادلرستانعباسپور
23آرمیتا شجاعی5همدانهمدانصفری
24آرمین کوکبی5رباط کریمتهراننعمتی
25آرین قنبری5خرم آبادلرستانصدیق
26آناهیتا عبدالله پور5ایذهخوزستاناسماعیل وندی
27آنوشا ذوقی مبصر5همدانهمدانقاری
28آوا انصاری5بوشهربوشهرداودی
29آوا پژدهی5رشتگیلانمعصومی
30آویسا بهنام پور5بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
31آیدا حسینی5رودبارگیلانکریمی
32آیدا طاهری5خرم آبادلرستانعباسپور
33آیدین عبدی5کرمانکرمانحسن زاده
34آیناز فاطمی5ایذهخوزستاناسماعیل وندی
35بهار دولت پرست5همدانهمدانقهرمانی
36پارمیس صوری5تهران 4تهرانفرزانه
37پرهام بناساز5کاشانکاشانواحدی زاده
38پریا هادی وینچه5مبارکهاصفهانرجبی
39پویان نذیری5منجیلگیلانصدیقی
40تانیا جمشیدی5خرم آبادلرستانآزادی
41تانیا طولابی5خرم آبادلرستانآزادی
42ترنم معین وزیری5کرمانکرمانمهرابیان
43تلما معین وزیری5کرمانکرمانمهرابیان
44ثنا جوکار5ملایرهمدانموسوی
45ثنا خاکپور5تهرانتهرانخسروپناه
46حدیثه رزاقی زارع5کاشانکاشانواحدی زاده
47حسین طباطبایی5خرم آبادلرستانصدیق
48حسین فروغی5کرمانکرمانحسن زاده
49حلما شاه چراغ5تهران 4تهرانمریم گلبری
50حنانه پناهی5اندیشهتهرانبنانی
51حیدرعلی قربان5آران و بیدگلکاشانقربان
52دریا اعتمادیان5دزفولخوزستانفروزش
53دیانا دهقانی5تهران 4تهراناعظم گلبری
54دینا رضایی5خرم آبادلرستانآزادی
55دینا سادات مظلوم زاده5کرمانکرمانامان اللهی
56راحمه دادآفرید5خرم آبادلرستانآزادی
57رادمهر فرضی5خرم آبادلرستانصدیق
58رضوان رضایی5یزدیزدحسینی
59رضوان سادات موسوی5کاشانکاشانواحدی زاده
60رضوان عباسی5کرمانکرمانامان اللهی
61رقیه طاهری5کرمانکرمانامان اللهی
62روژان کاویانی5کرمانکرمانمهرابیان
63روژین جلالی5رشتگیلانمعصومی
64روژینا رودباری5کرمانکرمانامان اللهی
65روژینا علیمحمدی5کرمانکرمانمهرابیان
66ریحانه داداش پور5کرمانکرمانحسن زاده
67زهرا بنی هاجر5بوشهربوشهرداودی
68زهرا بهرامی5خرم آبادلرستانصدیق
69زهرا کریمی5بوشهربوشهرداودی
70زهراسادات حسینی5مبارکهاصفهانرجبی
71زینب فروغی5کرمانکرمانحسن زاده
72سارا عمادی کیا5خرم آبادلرستانعباسپور
73سارینا پورولی5منجیلگیلانکریمی
74ساغر آزادنیا5همدانهمدانصفری
75سبحان بروجردیان5تهران 4تهراناعظم گلبری
76ستایش بایسته5یزدیزدمهدیه دهقان
77ستایش حاتمی5یزدیزدمهدیه دهقان
78ستایش حسن خانی5رفسنجانکرمانرضایی
79ستایش سعادتمند5قمقمرضایی
80سجاد سالم5کاشانکاشانواحدی زاده
81سها فلاحی5بوشهربوشهرمحمودی
82سهیل صرفی5بوشهربوشهرداودی
83سیدپارسا نبوی مقدم5بوشهربوشهرداودی
84سیدحسین حسینی5یزدیزدحسینی
85سیدعلی دولت آبادی5آران و بیدگلکاشان
86سیدمحمد هاشمی5بوشهربوشهرداودی
87سیدمهدی میرعماد5دامغانسمنان
88سیده طاهره فاطمی5ایذهخوزستاناسماعیل وندی
89شیدا خاکسار5کرمانکرمانامان اللهی
90شیرین زین الدینی5کرمانکرمانحسن زاده
91ضحی مهدی زاده5کرمانکرمانحسن زاده
92طاها اکبری5رشتگیلانمعصومی
93طاها جعفری5ورزنهاصفهانعلیان
94عباس منصوری5بوشهربوشهرداودی
95عسل حسینی5اصفهاناصفهانچنگانیان
96علی اصغر فرهادیان5آران و بیدگلکاشانقربان
97علی جوپاری5کرمانکرمانامان اللهی
98علی ولی پوری5بوشهربوشهرداودی
99علیرضا حسنوند5خرم آبادلرستانصدیق
100علیرضا رفیع5بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
101غزل توسلی5کوهپایه اصفهانمالکی
102غزل مولایی5کرمانکرمانحسن زاده
103فاطمه باغیانی5یزدیزد
104فاطمه پریمی5دامغانسمنان
105فاطمه ثنا عظیمی5همدانهمدانقهرمانی
106فاطمه جهانشاهی5کرمانکرمانمهرابیان
107فاطمه رفعتی زاده5خرم آبادلرستانصدیق
108فاطمه زارعی5تهرانتهرانامینی
109فاطمه زهرا دباغی نژاد5میبدیزدسمیعی
110فاطمه سیوندی پور5کرمانکرمانحسن زاده
111فاطمه عربی5یزدیزدحسینی
112فاطمه فاضلی5ورزنهاصفهانمالکی
113فاطیما باقری5ایذهخوزستاناسماعیل وندی
114فرناز حیاتغیبی5بلداجیچهارمحال و بختیاریشیروانی
115کسرا غلامپور5خرم آبادلرستانبازپرواز
116کسری خادمی5شهرقدستهرانعبدی
117کسری یوسفی5بوشهربوشهرداودی
118کوثر بسامی5قصرشیرینکرمانشاهرجبی
119کوثر پوینده5بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
120کیان کریمی5شهرقدستهرانعبدی
121کیمیا تحقیقی5کاشانکاشانواحدی زاده
122لنا مخارقی5تهرانتهراناسدی
123مائده سراجی5کاشانکاشانواحدی زاده
124مبینا امینی5کرمانکرمانحسن زاده
125مبینا بهرامی5تهرانتهرانسلطانی
126مبینا جلالی5بندرعباسهرمزگانبردستانی
127مبینا حسین زاده5بهارستانتهراناسماعیلی
128مبینا ضیایی منش5کرمانکرمانامان اللهی
129مبینا فیضی5یزدیزدحمیده دهقان
130مبیناسادات هاشمی5یزدیزدحمیده دهقان
131محراب نوروزی5تهرانتهرانخسروپناه
132محمد میرکی5سنگرگیلانمعصومی
133محمد هاشمی5اوزفارسمحمدی
134محمدایلیا عزیزی5تهران 4تهرانمریم گلبری
135محمدپارسا حافظ حسینی5یزدیزددهقان
136محمدجواد سلیمانی5قائمشهرمازندرانگودرزیان
137محمدصالح عباسی5کرمانکرمانحسن زاده
138محمدطاها ایزدی5کرمانکرمانحسن زاده
139محمدطاها مرادی5ازنالرستانامانی
140محمدطاها مرادی5رباط کریمتهراننعمتی
141محیا رفیعی مقدم5کرمانکرمانحسن زاده
142مرجان احمدوند5همدانهمداننیک اندام
143معصومه لطفی5بوشهربوشهرداودی
144ملینا محمدی5کاشانکاشانواحدی زاده
145مهبد برخورداری5تهران 4تهراناعظم گلبری
146مهبد پورمقدم5تهرانتهرانقاسمی
147مهدی مهدیخانی5زنجانزنجانصارمی
148مهدیس ارمندپور5هشتگردالبرزحیاتی
149مهدیس رشیدی5خرم آبادلرستانعباسپور
150مهدیس ولی زاده5اندیشهتهرانبنانی
151مهدیه سادات نسیمی5بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
152مهراب تقوی5اراکمرکزیقربانی
153مهرزاد اسماعیل وندی5ایذهخوزستاناسماعیل وندی
154مهشید بیگ زاده5کرمانکرمانمهرابیان
155نرگس باقری5رشتگیلانمعصومی
156نرگس خیراندیش5یزدیزدحسینی
157نسا رضایی5همدانهمدانرضایی
158نگار رفیعی5بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
159نیایش توکلی5رباط کریمتهراننعمتی
160نیکا شهرکی قدیمی5کرمانکرمانمهرابیان
161نیکا نجم سهیلی5خرم آبادلرستانعباسپور
162نیلیا استوار5مازندرانمازندرانگودرزیان
163هادی والی5قمقمرضایی
164هستی هنری راد5ایذهخوزستاناسماعیل وندی
165هلیا ذهابی5خرم آبادلرستانآزادی
166یاسینا کرامت5کرمانکرمانحسن زاده
167یسنا عابدی5تهراه 4تهراناعظم گلبری
168یگانه مهمان نواز5یزدیزدحمیده دهقان
169النا آخوندلو-3تهرانتهرانقاسمی
170امیرعلی کشوری-3خرم آبادلرستانعباسپور
171امیرمهدی معصومی-3رشتگیلانمعصومی
172آتیلا اکبری-3قائمشهرمازندرانگودرزیان
173آدرینا بازیار-3رودبارگیلانکریمی
174آرش کماندار-3یزدیزدحمیده دهقان
175آسنات قاسمی-3کرجالبرز
176آنا ایزدبخش-3بوشهربوشهرصابردشتی
177آوش عباس پور-3خرم آبادلرستانعباسپور
178آیناز شیخی-3ایذهخوزستاناسماعیل وندی
179بردیا میرزایی-3کرجالبرز
180پارسا مجیدی-3تهرانتهرانجابری
181پرنیان دهدشتی-3کرمانکرمانامان اللهی
182پوریا ابوطالبی-3اصفهاناصفهان
183تارامنصوری-3بروجنچهارمحال و بختیاری
184حدیثه تجلیان مفرد-3کاشانکاشانپنجی
185حنانه جعفری-3قمقمرضایی
186حنانه خواجه-3بوشهربوشهرداودی
187حیان خواجه-3بوشهربوشهرداودی
188دانیال عشیری-3بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
189درسا جعفرآبادی-3کاشانکاشانواحدی زاده
190رضوان امراللهی-3کرمانکرمانحسن زاده
191رقیه زمانی-3بوشهربوشهرداودی
192ریحانه بیگدلو-3خدابندهزنجانخدابنده لو
193زهرا صبری-3قمقمرضایی
194زهرا عابدی-3بوشهربوشهرداودی
195زهرا کیومرثی-3قمقمرضایی
196زهرا مزیدی-3یزدیزدحسینی
197زهراسادات امیرموسوی-3تهران 20تهرانخسروپناه
198ستایش احمدی-3طالخونچههمدانقربانی
199سحر رمضانی-3اصفهاناصفهانچنگانیان
200سیاوش عباس پور-3خرم آبادلرستانعباسپور
201سیدحسین طباطبایی-3خرم آبادلرستان
202شیدا صمدپور-3بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
203صبا سلمانی-3دامغانسمنانعسکری
204طاها جوادموتاب-3دزفولخوزستانفروزش
205طاها قاسمی-3تهران 4تهراناعظم گلبری
206طاها لطفیان-3قمقمرضایی
207طراوت گودرزی-3خرم آبادلرستانآزادی
208طنین قربانی-3مبارکهاصفهانرجبی
209عارفی خاکی-3کاشانکاشان
210عسل گودرزی-3بهارستانتهزانکاغذکنانی
211علی اصغر تقیان-3ورزنهاصفهانعلیان
212علیرضا صادقی زاده-3کرمانکرمانحسن زاده
213علیرضا یعقوبی-3همدانهمدانقربانی
214فاطمه احمدی فر-3اصفهاناصفهاندهقان
215فاطمه خاکی-3کاشانکاشان
216فاطمه سادات حسینی-3مبارکهاصفهانرجبی
217فاطمه فتحعلیشاهی-3کرمانکرمانحسن زاده
218کیا مهدی زاده-3خرم آبادلرستانصدیق
219کیمیا ژرف-3همدانهمدانزنگنه
220گلسا ترابی-3همدانهمداناکبری
221مبینا عبدلی-3همدانهمدانقربانی
222مجید سلطانی-3همدانهمدانقربانی
223محدثه واحدی منش-3قمقمرضایی
224محمدامین طالعی-3یزدیزدحسینی
225محمدرضا خسروی-3همدانهمداناکبری
226محمدصدرا کریمی-3رودبارگیلانکریمی
227محمدطاها طباطباییان-3دهاقاناصفهاندهقان
228محمدطاها ندافی-3مبارکهاصفهانابوطالبی
229محمدعرفان بدرلو-3شهرقدستهعبدی
230محمدمهدی اربابی-3سفیدشهراصفهانمحلوجی
231محمدمهدی حیدری-3زنجانزنجانصارمی
232محمدیاراحمدی-3درودلرستانساکی
233ملیکا مهدیان-3مبارکهاصفهانقربانی
234منصوره حیدری-3ورزنهاصفهانفاضلی
235مهتا فرخی-3زنجانزنجانصارمی
236مهدی کمزانی-3خرم آبادلرستانآزادی
237مهدیه ناصریان-3دامغانسمنانعسکری
238مهرساسادات مدیحی-3همدانهمدانصفری
239مهسا کارخانه-3منجیلگیلانپاشایی
240نازنین زهرا زائری-3بوشهربوشهرصابردشتی
241نازنین زهرا گنجه کویری-3کرمانکرمان
242هستی جاویدی-3خرم آبادلرستانصدیق
243هلیا امیری خواه-3جمبوشهرسنجری
244هومن خوشکارمقدم-3منجیلگیلانرشیدی
245یکتا جوادموتاب-3دزفولخوزستانفروزش
246ابوالفضل چراغی-2منجیلگیلانصدیقی پور
247ابوالفضل شیری-2قائمشهرمازندرانوثوقی
248احسان رضایی-2تهرانتهرانقاسمی
249امیرارسلان کوثری-2بوشهربوشهرمحمودی
250امیرحسین عظیمی-2بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
251امیرحسین قربی جبلی-2کوهپایه اصفهانحسینی
252امیرطاها زاهدی-2کاشانکاشانپنجی
253امیرعباس جعفری ندوشن-2یزدیزدحسینی
254امیرعباس صالحی نسب-2همدانهمدانزنگنه
255امیرعلی افراسیابی-2جمبوشهرعباسپور
256امیرعلی کریمی منش-2کاشانکاشانواحدی زاده
257امیرعلی کهنسال-2تهرانتهرانقاسمی
258امیرمحمد اسماعیل زاده-2مبارکهاصفهاناسماعیل زاده
259امیرمحمد هژبرپور-2کرمانکرمانحسن زاده
260انسیه صالحی-2اصفهاناصفهانچنگانیان
261آرزو امین پور-2یزدیزدحسینی
262آرشین عسگری-2تهرانتهرانکاشفی
263آنیتا گودرزی-2خرم آبادلرستانیاوری
264آیدا بلوردی-2ملایرهمداندشتی
265آیدا کاظمی-2قمقمآدابی
266آیدیس آقایی افشار-2کرمانکرمانمهرابیان
267برسام بیدارنریمان-2تهران 4تهرانمریم گلبری
268بهار حیدری-2شهریارتهراناصغری
269بهار مددی زاده-2کرمانکرماننکوآمال
270پروا احمدی بهروز-2بهارهمدانقربانی
271پوریا اتباعی-2خنجفارسمحمدپور
272ترنم بیگعلی-2کرمانکرمانامان اللهی
273تینا رحمانی-2کاشانکاشانپورواحدی
274تینا صالحی-2اصفهاناصفهانچنگانیان
275حدیثه کرددهنو-2همدانهمدانموسوی
276زهرا اسماعیل زاده-2مبارکهاصفهان
277زهرا حبیبی-2تهرانتهرانعارفی پور
278زهرا حیدری-2بوشهربوشهرداودی
279زهرا صلواتی-2کاشانکاشانواحدی زاده
280زهرا ندافی-2رستم آبادگیلان
281سارا نظام دوست-2رودبارگیلانکریمی
282سارینا محمدی-2رباط کریمتهراننعمتی
283سبحان تیکدری-2کرمانکرمانحسن زاده
284سپند سعیدی-2تهران 4تهرانگلبری
285سحر حیران-2یزدیزدحسینی
286سیدحسین موسوی-2یزدیزدمهدیه دهقان
287سیدسام شجاعی-2بوشهربوشهرداودی
288طاها شاحیدری پور-2بردسیرکرمان
289طاها فلاحی-2قائمشهرمازندران
290عارف چراغی-2منجیلگیلانصدیقی پور
291عارفه کبوتری2آران و بیدگلکاشانقربان
292عرشیا هادیان-2یزدیزدحسینی
293علی خزاعی-2دزفولخوزستانپاکزادی
294علی خلیلی حسینی-2یزدیزدحسینی
295علی مرادی-2مبارکهاصفهانابوطالبی
296علیرضا توکلی-2الیگودرزلرستانکریمی
297علیرضا صادقی-2کرمانکرمانحسن زاده
298علیرضا مالکی2اصفهاناصفهانچنگانیان
299غزل کوثری-2بوشهربوشهرمحمودی
300غزل میرزایی-2تهران 4تهرانمریم گلبری
301فاطمه برمک-2بوشهربوشهرداودی
302فاطمه غلامی-2یزدیزدحمیده دهقان
303فاطمه مهر2کاشانکاشان
304فرزانه رضوانیان-2آران و بیدگلکاشانداداشی
305فیروزه صبوری-2رودبارگیلانکریمی
306ماهان ثابتی-2تهران 4تهراناعظم گلبری
307مائده باغیانی-2یزدیزدحمیده دهقان
308متین باقری-2تهران 4تهراناعظم گلبری
309محمد هاشمی-2کرمانکرمانحسن زاده
310محمدجواد پوینده-2بلداجیچهارمحال و بختیاریشیروانی
311محمدصادق دهقان-2یزدیزدحمیده دهقان
312محمدصدرا مرتضایی-2رودبارگیلانکریمی
313محمدطاها موسوی-2رشتگیلانمعصومی
314محمدمهدی زارع-2یزدیزدحسینی
315محمدمهدی عبیری-2تهران 4تهراناعظم گلبری
316مونا ابومحمدی-2یزدیزدحسینی
317مهبد کناری-2کرمانکرمانحسن زاده
318مهدی علیزاده-2بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
319مهدیس دشتی-2تهران 4تهرانمریم گلبری
320مهدیس کرمی-2بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
321مهدیس کریمی-2بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
322مهدیه کمزانی-2خرم آبادلرستانآزادی
323مهدیه محمدی-2یزدیزدحسینی
324مهرسا مغدانی-2بوشهربوشهرداودی
325میلاد عبدی نسب-2یزدیزد
326مینو محمدی-2جمبوشهرسنجری
327نازنین خرم ویس کرمی-2لرستانلرستانصدیق
328نازنین زهرا رشیدی پور-2کرمانکرماننکوآمال
329نازنین زهرا مدعی-2یزدیزددهقان
330نازنین زینب ملکپور-2کرمانکرمانمهرابیان
331نیوشا شکیبا-2کاشانکاشان
332هستی اسماعیلی-2مبارکهاصفهانابوطالبی
333هستی پورحکیمیان-2یزدیزدحسینی
334هستی قهرمانی فرجاد-2تهرانتهراناعظم گلبری
335هلنا امین زاده-2رشتگیلان
336هلنا علیوریلو-2رباط کریمتهراننعمتی
337یسنا فتح اللهی محسن-2بهارهمدانقربانی
338یسنا قلی پور-2رباط کریمتهران
339یگانه طهماسبی-2رباط کریمتهرانمیربلاغی
340یگانه متولی مشهد سرا-2جمبوشهرسنجری
341زهرا خدیور-0جمبوشهرسنجری
342سیدمحمدطه فتوحی-0کاشانکاشانواحدی زاده
343کیانا رحمانی-0رفسنجانکرمانرضایی
344مهیار کرمی-0تهران 4تهرانگلبری

حذفیات جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind 4

ردیفنام و نام خانوادگی12345678امتیازنام شهرنام استاننام مربی
1فاطمه--
2زینب پنجی---
3علی کباری--واحدی زاده

Views: 2

دیدگاهتان را بنویسید