نتایج

جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind 4

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابوالفضل خواجوی۵کرمانکرمانحسن زاده
۲ابوالفضل علیزاده۵تهرانتهرانجربان
۳احمد جعفری کافی آبادی۵قمقمرضایی
۴ارشین سلحشوریی نژاد۵بوشهربوشهرمحمودی
۵ارین کلانتریان۵دزفولخوزستانپاکزادی
۶النا بهرامی۵رباط کریمتهرانمیربلاغی
۷الناز دهقان۵یزدیزدمهدیه دهقان
۸امیرحسین کوهشاری۵ازنالرستانامانی
۹امیررضا احمدی۵خرم آبادلرستانعباسپور
۱۰امیررضا فیروزی۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۱امیرعلی اسدی۵رباط کریمتهراننعمتی
۱۲امیرعلی زینی وند۵خرم آبادلرستانآزادی
۱۳امیرعلی نصیری۵تهران ۴تهرانمریم گلبری
۱۴امیرمحمد اصیلیان۵کاشانکاشانواحدی زاده
۱۵امیرمحمد پورطالمی۵سنگرگیلانمعصومی
۱۶امیرمحمد نوروززاده۵جمبوشهرسنجری
۱۷ایلیا نظربیگی۵دزفولخوزستانفروزش
۱۸آتبین جشنی پور۵بوشهربوشهرداودی
۱۹آتریسا گرمابدری۵تهرانتهرانمیرزایی
۲۰آرتمیس جشنی پور۵بوشهربوشهرداودی
۲۱آرتین رمضانیان۵تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۲آرش احمدی۵خرم آبادلرستانعباسپور
۲۳آرمیتا شجاعی۵همدانهمدانصفری
۲۴آرمین کوکبی۵رباط کریمتهراننعمتی
۲۵آرین قنبری۵خرم آبادلرستانصدیق
۲۶آناهیتا عبدالله پور۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۲۷آنوشا ذوقی مبصر۵همدانهمدانقاری
۲۸آوا انصاری۵بوشهربوشهرداودی
۲۹آوا پژدهی۵رشتگیلانمعصومی
۳۰آویسا بهنام پور۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۱آیدا حسینی۵رودبارگیلانکریمی
۳۲آیدا طاهری۵خرم آبادلرستانعباسپور
۳۳آیدین عبدی۵کرمانکرمانحسن زاده
۳۴آیناز فاطمی۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۳۵بهار دولت پرست۵همدانهمدانقهرمانی
۳۶پارمیس صوری۵تهران ۴تهرانفرزانه
۳۷پرهام بناساز۵کاشانکاشانواحدی زاده
۳۸پریا هادی وینچه۵مبارکهاصفهانرجبی
۳۹پویان نذیری۵منجیلگیلانصدیقی
۴۰تانیا جمشیدی۵خرم آبادلرستانآزادی
۴۱تانیا طولابی۵خرم آبادلرستانآزادی
۴۲ترنم معین وزیری۵کرمانکرمانمهرابیان
۴۳تلما معین وزیری۵کرمانکرمانمهرابیان
۴۴ثنا جوکار۵ملایرهمدانموسوی
۴۵ثنا خاکپور۵تهرانتهرانخسروپناه
۴۶حدیثه رزاقی زارع۵کاشانکاشانواحدی زاده
۴۷حسین طباطبایی۵خرم آبادلرستانصدیق
۴۸حسین فروغی۵کرمانکرمانحسن زاده
۴۹حلما شاه چراغ۵تهران ۴تهرانمریم گلبری
۵۰حنانه پناهی۵اندیشهتهرانبنانی
۵۱حیدرعلی قربان۵آران و بیدگلکاشانقربان
۵۲دریا اعتمادیان۵دزفولخوزستانفروزش
۵۳دیانا دهقانی۵تهران ۴تهراناعظم گلبری
۵۴دینا رضایی۵خرم آبادلرستانآزادی
۵۵دینا سادات مظلوم زاده۵کرمانکرمانامان اللهی
۵۶راحمه دادآفرید۵خرم آبادلرستانآزادی
۵۷رادمهر فرضی۵خرم آبادلرستانصدیق
۵۸رضوان رضایی۵یزدیزدحسینی
۵۹رضوان سادات موسوی۵کاشانکاشانواحدی زاده
۶۰رضوان عباسی۵کرمانکرمانامان اللهی
۶۱رقیه طاهری۵کرمانکرمانامان اللهی
۶۲روژان کاویانی۵کرمانکرمانمهرابیان
۶۳روژین جلالی۵رشتگیلانمعصومی
۶۴روژینا رودباری۵کرمانکرمانامان اللهی
۶۵روژینا علیمحمدی۵کرمانکرمانمهرابیان
۶۶ریحانه داداش پور۵کرمانکرمانحسن زاده
۶۷زهرا بنی هاجر۵بوشهربوشهرداودی
۶۸زهرا بهرامی۵خرم آبادلرستانصدیق
۶۹زهرا کریمی۵بوشهربوشهرداودی
۷۰زهراسادات حسینی۵مبارکهاصفهانرجبی
۷۱زینب فروغی۵کرمانکرمانحسن زاده
۷۲سارا عمادی کیا۵خرم آبادلرستانعباسپور
۷۳سارینا پورولی۵منجیلگیلانکریمی
۷۴ساغر آزادنیا۵همدانهمدانصفری
۷۵سبحان بروجردیان۵تهران ۴تهراناعظم گلبری
۷۶ستایش بایسته۵یزدیزدمهدیه دهقان
۷۷ستایش حاتمی۵یزدیزدمهدیه دهقان
۷۸ستایش حسن خانی۵رفسنجانکرمانرضایی
۷۹ستایش سعادتمند۵قمقمرضایی
۸۰سجاد سالم۵کاشانکاشانواحدی زاده
۸۱سها فلاحی۵بوشهربوشهرمحمودی
۸۲سهیل صرفی۵بوشهربوشهرداودی
۸۳سیدپارسا نبوی مقدم۵بوشهربوشهرداودی
۸۴سیدحسین حسینی۵یزدیزدحسینی
۸۵سیدعلی دولت آبادی۵آران و بیدگلکاشان
۸۶سیدمحمد هاشمی۵بوشهربوشهرداودی
۸۷سیدمهدی میرعماد۵دامغانسمنان
۸۸سیده طاهره فاطمی۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۸۹شیدا خاکسار۵کرمانکرمانامان اللهی
۹۰شیرین زین الدینی۵کرمانکرمانحسن زاده
۹۱ضحی مهدی زاده۵کرمانکرمانحسن زاده
۹۲طاها اکبری۵رشتگیلانمعصومی
۹۳طاها جعفری۵ورزنهاصفهانعلیان
۹۴عباس منصوری۵بوشهربوشهرداودی
۹۵عسل حسینی۵اصفهاناصفهانچنگانیان
۹۶علی اصغر فرهادیان۵آران و بیدگلکاشانقربان
۹۷علی جوپاری۵کرمانکرمانامان اللهی
۹۸علی ولی پوری۵بوشهربوشهرداودی
۹۹علیرضا حسنوند۵خرم آبادلرستانصدیق
۱۰۰علیرضا رفیع۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۰۱غزل توسلی۵کوهپایه اصفهانمالکی
۱۰۲غزل مولایی۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۰۳فاطمه باغیانی۵یزدیزد
۱۰۴فاطمه پریمی۵دامغانسمنان
۱۰۵فاطمه ثنا عظیمی۵همدانهمدانقهرمانی
۱۰۶فاطمه جهانشاهی۵کرمانکرمانمهرابیان
۱۰۷فاطمه رفعتی زاده۵خرم آبادلرستانصدیق
۱۰۸فاطمه زارعی۵تهرانتهرانامینی
۱۰۹فاطمه زهرا دباغی نژاد۵میبدیزدسمیعی
۱۱۰فاطمه سیوندی پور۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۱۱فاطمه عربی۵یزدیزدحسینی
۱۱۲فاطمه فاضلی۵ورزنهاصفهانمالکی
۱۱۳فاطیما باقری۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۱۴فرناز حیاتغیبی۵بلداجیچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۱۵کسرا غلامپور۵خرم آبادلرستانبازپرواز
۱۱۶کسری خادمی۵شهرقدستهرانعبدی
۱۱۷کسری یوسفی۵بوشهربوشهرداودی
۱۱۸کوثر بسامی۵قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۱۱۹کوثر پوینده۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۲۰کیان کریمی۵شهرقدستهرانعبدی
۱۲۱کیمیا تحقیقی۵کاشانکاشانواحدی زاده
۱۲۲لنا مخارقی۵تهرانتهراناسدی
۱۲۳مائده سراجی۵کاشانکاشانواحدی زاده
۱۲۴مبینا امینی۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۲۵مبینا بهرامی۵تهرانتهرانسلطانی
۱۲۶مبینا جلالی۵بندرعباسهرمزگانبردستانی
۱۲۷مبینا حسین زاده۵بهارستانتهراناسماعیلی
۱۲۸مبینا ضیایی منش۵کرمانکرمانامان اللهی
۱۲۹مبینا فیضی۵یزدیزدحمیده دهقان
۱۳۰مبیناسادات هاشمی۵یزدیزدحمیده دهقان
۱۳۱محراب نوروزی۵تهرانتهرانخسروپناه
۱۳۲محمد میرکی۵سنگرگیلانمعصومی
۱۳۳محمد هاشمی۵اوزفارسمحمدی
۱۳۴محمدایلیا عزیزی۵تهران ۴تهرانمریم گلبری
۱۳۵محمدپارسا حافظ حسینی۵یزدیزددهقان
۱۳۶محمدجواد سلیمانی۵قائمشهرمازندرانگودرزیان
۱۳۷محمدصالح عباسی۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۳۸محمدطاها ایزدی۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۳۹محمدطاها مرادی۵ازنالرستانامانی
۱۴۰محمدطاها مرادی۵رباط کریمتهراننعمتی
۱۴۱محیا رفیعی مقدم۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۴۲مرجان احمدوند۵همدانهمداننیک اندام
۱۴۳معصومه لطفی۵بوشهربوشهرداودی
۱۴۴ملینا محمدی۵کاشانکاشانواحدی زاده
۱۴۵مهبد برخورداری۵تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۴۶مهبد پورمقدم۵تهرانتهرانقاسمی
۱۴۷مهدی مهدیخانی۵زنجانزنجانصارمی
۱۴۸مهدیس ارمندپور۵هشتگردالبرزحیاتی
۱۴۹مهدیس رشیدی۵خرم آبادلرستانعباسپور
۱۵۰مهدیس ولی زاده۵اندیشهتهرانبنانی
۱۵۱مهدیه سادات نسیمی۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۵۲مهراب تقوی۵اراکمرکزیقربانی
۱۵۳مهرزاد اسماعیل وندی۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۵۴مهشید بیگ زاده۵کرمانکرمانمهرابیان
۱۵۵نرگس باقری۵رشتگیلانمعصومی
۱۵۶نرگس خیراندیش۵یزدیزدحسینی
۱۵۷نسا رضایی۵همدانهمدانرضایی
۱۵۸نگار رفیعی۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۵۹نیایش توکلی۵رباط کریمتهراننعمتی
۱۶۰نیکا شهرکی قدیمی۵کرمانکرمانمهرابیان
۱۶۱نیکا نجم سهیلی۵خرم آبادلرستانعباسپور
۱۶۲نیلیا استوار۵مازندرانمازندرانگودرزیان
۱۶۳هادی والی۵قمقمرضایی
۱۶۴هستی هنری راد۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۶۵هلیا ذهابی۵خرم آبادلرستانآزادی
۱۶۶یاسینا کرامت۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۶۷یسنا عابدی۵تهراه ۴تهراناعظم گلبری
۱۶۸یگانه مهمان نواز۵یزدیزدحمیده دهقان
۱۶۹النا آخوندلو-۳تهرانتهرانقاسمی
۱۷۰امیرعلی کشوری-۳خرم آبادلرستانعباسپور
۱۷۱امیرمهدی معصومی-۳رشتگیلانمعصومی
۱۷۲آتیلا اکبری-۳قائمشهرمازندرانگودرزیان
۱۷۳آدرینا بازیار-۳رودبارگیلانکریمی
۱۷۴آرش کماندار-۳یزدیزدحمیده دهقان
۱۷۵آسنات قاسمی-۳کرجالبرز
۱۷۶آنا ایزدبخش-۳بوشهربوشهرصابردشتی
۱۷۷آوش عباس پور-۳خرم آبادلرستانعباسپور
۱۷۸آیناز شیخی-۳ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۷۹بردیا میرزایی-۳کرجالبرز
۱۸۰پارسا مجیدی-۳تهرانتهرانجابری
۱۸۱پرنیان دهدشتی-۳کرمانکرمانامان اللهی
۱۸۲پوریا ابوطالبی-۳اصفهاناصفهان
۱۸۳تارامنصوری-۳بروجنچهارمحال و بختیاری
۱۸۴حدیثه تجلیان مفرد-۳کاشانکاشانپنجی
۱۸۵حنانه جعفری-۳قمقمرضایی
۱۸۶حنانه خواجه-۳بوشهربوشهرداودی
۱۸۷حیان خواجه-۳بوشهربوشهرداودی
۱۸۸دانیال عشیری-۳بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۱۸۹درسا جعفرآبادی-۳کاشانکاشانواحدی زاده
۱۹۰رضوان امراللهی-۳کرمانکرمانحسن زاده
۱۹۱رقیه زمانی-۳بوشهربوشهرداودی
۱۹۲ریحانه بیگدلو-۳خدابندهزنجانخدابنده لو
۱۹۳زهرا صبری-۳قمقمرضایی
۱۹۴زهرا عابدی-۳بوشهربوشهرداودی
۱۹۵زهرا کیومرثی-۳قمقمرضایی
۱۹۶زهرا مزیدی-۳یزدیزدحسینی
۱۹۷زهراسادات امیرموسوی-۳تهران ۲۰تهرانخسروپناه
۱۹۸ستایش احمدی-۳طالخونچههمدانقربانی
۱۹۹سحر رمضانی-۳اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۰۰سیاوش عباس پور-۳خرم آبادلرستانعباسپور
۲۰۱سیدحسین طباطبایی-۳خرم آبادلرستان
۲۰۲شیدا صمدپور-۳بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۰۳صبا سلمانی-۳دامغانسمنانعسکری
۲۰۴طاها جوادموتاب-۳دزفولخوزستانفروزش
۲۰۵طاها قاسمی-۳تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۰۶طاها لطفیان-۳قمقمرضایی
۲۰۷طراوت گودرزی-۳خرم آبادلرستانآزادی
۲۰۸طنین قربانی-۳مبارکهاصفهانرجبی
۲۰۹عارفی خاکی-۳کاشانکاشان
۲۱۰عسل گودرزی-۳بهارستانتهزانکاغذکنانی
۲۱۱علی اصغر تقیان-۳ورزنهاصفهانعلیان
۲۱۲علیرضا صادقی زاده-۳کرمانکرمانحسن زاده
۲۱۳علیرضا یعقوبی-۳همدانهمدانقربانی
۲۱۴فاطمه احمدی فر-۳اصفهاناصفهاندهقان
۲۱۵فاطمه خاکی-۳کاشانکاشان
۲۱۶فاطمه سادات حسینی-۳مبارکهاصفهانرجبی
۲۱۷فاطمه فتحعلیشاهی-۳کرمانکرمانحسن زاده
۲۱۸کیا مهدی زاده-۳خرم آبادلرستانصدیق
۲۱۹کیمیا ژرف-۳همدانهمدانزنگنه
۲۲۰گلسا ترابی-۳همدانهمداناکبری
۲۲۱مبینا عبدلی-۳همدانهمدانقربانی
۲۲۲مجید سلطانی-۳همدانهمدانقربانی
۲۲۳محدثه واحدی منش-۳قمقمرضایی
۲۲۴محمدامین طالعی-۳یزدیزدحسینی
۲۲۵محمدرضا خسروی-۳همدانهمداناکبری
۲۲۶محمدصدرا کریمی-۳رودبارگیلانکریمی
۲۲۷محمدطاها طباطباییان-۳دهاقاناصفهاندهقان
۲۲۸محمدطاها ندافی-۳مبارکهاصفهانابوطالبی
۲۲۹محمدعرفان بدرلو-۳شهرقدستهعبدی
۲۳۰محمدمهدی اربابی-۳سفیدشهراصفهانمحلوجی
۲۳۱محمدمهدی حیدری-۳زنجانزنجانصارمی
۲۳۲محمدیاراحمدی-۳درودلرستانساکی
۲۳۳ملیکا مهدیان-۳مبارکهاصفهانقربانی
۲۳۴منصوره حیدری-۳ورزنهاصفهانفاضلی
۲۳۵مهتا فرخی-۳زنجانزنجانصارمی
۲۳۶مهدی کمزانی-۳خرم آبادلرستانآزادی
۲۳۷مهدیه ناصریان-۳دامغانسمنانعسکری
۲۳۸مهرساسادات مدیحی-۳همدانهمدانصفری
۲۳۹مهسا کارخانه-۳منجیلگیلانپاشایی
۲۴۰نازنین زهرا زائری-۳بوشهربوشهرصابردشتی
۲۴۱نازنین زهرا گنجه کویری-۳کرمانکرمان
۲۴۲هستی جاویدی-۳خرم آبادلرستانصدیق
۲۴۳هلیا امیری خواه-۳جمبوشهرسنجری
۲۴۴هومن خوشکارمقدم-۳منجیلگیلانرشیدی
۲۴۵یکتا جوادموتاب-۳دزفولخوزستانفروزش
۲۴۶ابوالفضل چراغی-۲منجیلگیلانصدیقی پور
۲۴۷ابوالفضل شیری-۲قائمشهرمازندرانوثوقی
۲۴۸احسان رضایی-۲تهرانتهرانقاسمی
۲۴۹امیرارسلان کوثری-۲بوشهربوشهرمحمودی
۲۵۰امیرحسین عظیمی-۲بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۵۱امیرحسین قربی جبلی-۲کوهپایه اصفهانحسینی
۲۵۲امیرطاها زاهدی-۲کاشانکاشانپنجی
۲۵۳امیرعباس جعفری ندوشن-۲یزدیزدحسینی
۲۵۴امیرعباس صالحی نسب-۲همدانهمدانزنگنه
۲۵۵امیرعلی افراسیابی-۲جمبوشهرعباسپور
۲۵۶امیرعلی کریمی منش-۲کاشانکاشانواحدی زاده
۲۵۷امیرعلی کهنسال-۲تهرانتهرانقاسمی
۲۵۸امیرمحمد اسماعیل زاده-۲مبارکهاصفهاناسماعیل زاده
۲۵۹امیرمحمد هژبرپور-۲کرمانکرمانحسن زاده
۲۶۰انسیه صالحی-۲اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۶۱آرزو امین پور-۲یزدیزدحسینی
۲۶۲آرشین عسگری-۲تهرانتهرانکاشفی
۲۶۳آنیتا گودرزی-۲خرم آبادلرستانیاوری
۲۶۴آیدا بلوردی-۲ملایرهمداندشتی
۲۶۵آیدا کاظمی-۲قمقمآدابی
۲۶۶آیدیس آقایی افشار-۲کرمانکرمانمهرابیان
۲۶۷برسام بیدارنریمان-۲تهران ۴تهرانمریم گلبری
۲۶۸بهار حیدری-۲شهریارتهراناصغری
۲۶۹بهار مددی زاده-۲کرمانکرماننکوآمال
۲۷۰پروا احمدی بهروز-۲بهارهمدانقربانی
۲۷۱پوریا اتباعی-۲خنجفارسمحمدپور
۲۷۲ترنم بیگعلی-۲کرمانکرمانامان اللهی
۲۷۳تینا رحمانی-۲کاشانکاشانپورواحدی
۲۷۴تینا صالحی-۲اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۷۵حدیثه کرددهنو-۲همدانهمدانموسوی
۲۷۶زهرا اسماعیل زاده-۲مبارکهاصفهان
۲۷۷زهرا حبیبی-۲تهرانتهرانعارفی پور
۲۷۸زهرا حیدری-۲بوشهربوشهرداودی
۲۷۹زهرا صلواتی-۲کاشانکاشانواحدی زاده
۲۸۰زهرا ندافی-۲رستم آبادگیلان
۲۸۱سارا نظام دوست-۲رودبارگیلانکریمی
۲۸۲سارینا محمدی-۲رباط کریمتهراننعمتی
۲۸۳سبحان تیکدری-۲کرمانکرمانحسن زاده
۲۸۴سپند سعیدی-۲تهران ۴تهرانگلبری
۲۸۵سحر حیران-۲یزدیزدحسینی
۲۸۶سیدحسین موسوی-۲یزدیزدمهدیه دهقان
۲۸۷سیدسام شجاعی-۲بوشهربوشهرداودی
۲۸۸طاها شاحیدری پور-۲بردسیرکرمان
۲۸۹طاها فلاحی-۲قائمشهرمازندران
۲۹۰عارف چراغی-۲منجیلگیلانصدیقی پور
۲۹۱عارفه کبوتری۲آران و بیدگلکاشانقربان
۲۹۲عرشیا هادیان-۲یزدیزدحسینی
۲۹۳علی خزاعی-۲دزفولخوزستانپاکزادی
۲۹۴علی خلیلی حسینی-۲یزدیزدحسینی
۲۹۵علی مرادی-۲مبارکهاصفهانابوطالبی
۲۹۶علیرضا توکلی-۲الیگودرزلرستانکریمی
۲۹۷علیرضا صادقی-۲کرمانکرمانحسن زاده
۲۹۸علیرضا مالکی۲اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۹۹غزل کوثری-۲بوشهربوشهرمحمودی
۳۰۰غزل میرزایی-۲تهران ۴تهرانمریم گلبری
۳۰۱فاطمه برمک-۲بوشهربوشهرداودی
۳۰۲فاطمه غلامی-۲یزدیزدحمیده دهقان
۳۰۳فاطمه مهر۲کاشانکاشان
۳۰۴فرزانه رضوانیان-۲آران و بیدگلکاشانداداشی
۳۰۵فیروزه صبوری-۲رودبارگیلانکریمی
۳۰۶ماهان ثابتی-۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۰۷مائده باغیانی-۲یزدیزدحمیده دهقان
۳۰۸متین باقری-۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۰۹محمد هاشمی-۲کرمانکرمانحسن زاده
۳۱۰محمدجواد پوینده-۲بلداجیچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۱۱محمدصادق دهقان-۲یزدیزدحمیده دهقان
۳۱۲محمدصدرا مرتضایی-۲رودبارگیلانکریمی
۳۱۳محمدطاها موسوی-۲رشتگیلانمعصومی
۳۱۴محمدمهدی زارع-۲یزدیزدحسینی
۳۱۵محمدمهدی عبیری-۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۱۶مونا ابومحمدی-۲یزدیزدحسینی
۳۱۷مهبد کناری-۲کرمانکرمانحسن زاده
۳۱۸مهدی علیزاده-۲بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۱۹مهدیس دشتی-۲تهران ۴تهرانمریم گلبری
۳۲۰مهدیس کرمی-۲بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۲۱مهدیس کریمی-۲بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۲۲مهدیه کمزانی-۲خرم آبادلرستانآزادی
۳۲۳مهدیه محمدی-۲یزدیزدحسینی
۳۲۴مهرسا مغدانی-۲بوشهربوشهرداودی
۳۲۵میلاد عبدی نسب-۲یزدیزد
۳۲۶مینو محمدی-۲جمبوشهرسنجری
۳۲۷نازنین خرم ویس کرمی-۲لرستانلرستانصدیق
۳۲۸نازنین زهرا رشیدی پور-۲کرمانکرماننکوآمال
۳۲۹نازنین زهرا مدعی-۲یزدیزددهقان
۳۳۰نازنین زینب ملکپور-۲کرمانکرمانمهرابیان
۳۳۱نیوشا شکیبا-۲کاشانکاشان
۳۳۲هستی اسماعیلی-۲مبارکهاصفهانابوطالبی
۳۳۳هستی پورحکیمیان-۲یزدیزدحسینی
۳۳۴هستی قهرمانی فرجاد-۲تهرانتهراناعظم گلبری
۳۳۵هلنا امین زاده-۲رشتگیلان
۳۳۶هلنا علیوریلو-۲رباط کریمتهراننعمتی
۳۳۷یسنا فتح اللهی محسن-۲بهارهمدانقربانی
۳۳۸یسنا قلی پور-۲رباط کریمتهران
۳۳۹یگانه طهماسبی-۲رباط کریمتهرانمیربلاغی
۳۴۰یگانه متولی مشهد سرا-۲جمبوشهرسنجری
۳۴۱زهرا خدیور-۰جمبوشهرسنجری
۳۴۲سیدمحمدطه فتوحی-۰کاشانکاشانواحدی زاده
۳۴۳کیانا رحمانی-۰رفسنجانکرمانرضایی
۳۴۴مهیار کرمی-۰تهران ۴تهرانگلبری

حذفیات جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind 4

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱فاطمه--
۲زینب پنجی---
۳علی کباری--واحدی زاده

دیدگاهتان را بنویسید