اخبار

نفرات برتر قرعه کشی بهارانه ذهن نو

نفرات برتر قرعه کشی بهارانه ذهن نو

نفرات برتر قرعه کشی بهارانه ذهن نو:

– امید جبلی با مکان

– نازنین زهرا برزگری

– محمد صادق پور

– زینب چیتی زاده

– مهدی جدیدی

– رامیسا اسحاقی

– مهیار کرمی

– محمدرضا ابراهیمی

– امیر حسین اشرفی

– زهرا ابن علی

نفر اول قرعه کشی بهارانه ذهن نو:

– مهیار کرمی

 

دیدگاهتان را بنویسید