لیوان چینی

تاثیرلیوان چینی برمهارتهای دیداری

تاثیر لیوان چینی بر مهارت های دیداری و شنیداری

جی مورتیمر، جی ریستوفیاک، اس کاستارد و ای جی مک کیون (2011)

افرادی که درحال یادگیری مهارت­ های فیزیکی می­باشند، همواره به دنبال روش­ های جدیدی برای بهبود مهارت­ های ذهنی (مهارت­ های حرکتی بنیادین) و عملکرد شناختی خود هستند. مهارت­ های ذهنی از مهارت­ های حرکتی گوناگونی تشکیل شده ­اند که در کودکی رشد پیدا می­کنند (سوارتز، دلا ری و دانکان، 2004؛ آدرمن، موری، مایار و ساگندورف، 2004؛ آدرمن و موری، 2006). عملکرد شناختی عبارت است از آگاهی، درک و فهم که مهارت­ های تفکر، منطق و یادآوری را در برمی­گیرد (اوریچ، 2005). ورزش لیوان چینی یکی از روش­ های بهبود عملکرد شناختی و حرکتی است (آدرمن و همکاران، 2004).

در ورزش لیوان چینی، شرکت کنندگان با 12 لیوان مخصوص و استفاده از هر دو دست، یک اهرم درست می­کنند و سپس لیوان­ ها را پایین می­ آورند. این کارها با مراحل از پیش تعیین شده انجام می­شوند (هارت و همکاران، 2005). پس از آنکه مهارت کافی به دست آمد، افزایش سرعت و پیچیدگی چیدمان لیوان­ ها اهمیت می­یابد (اوریچ، 2005). تولیدکننده ­ی اصلی لیوان­ های پلیمری مخصوص مدعی است که ورزش لیوان چینی بر عوامل شناختی تاثیرگذار است (آدرمن و موری، 2006). سایرین بر این باورند که ورزش لیوان چینی در بهبود مهارت­ های حرکتی بنیادین موثر است چراکه باعث هماهنگی دست با چشم، بهبود زمان عکس العمل، استفاده همزمان از دو دست، سرعت و تمرکز می­شود (آدرمن و موری، 2006).

در تحقیقی برجسته، آدرمن و همکاران (2004)، تاثیر 5 هفته ورزش لیوان چینی بر هماهنگی دست با چشم و بهبود زمان واکنش در 42 دانش آموزان بررسی شد. نتایج تجزیه و تحلیل­ ها نشان داد که ورزش لیوان چینی بر هماهنگی دست با چشم و بهبود زمان واکنش تاثیرگذار است. در سال 2006، ریئا، لادوینگ و موکا دریافتند که انجام ورزش لیوان چینی به مدت 5 هفته در هماهنگی بین نیمکره­ های راست و چپ به شدت تاثیرگذار است. انجام روزانه این ورزش به مدت 12 هفته (روزی 15 دقیقه) باعث شد تا زمان عکس العمل به شدت بهبود یابد (لیگینز، کولمن، سولیس و لی، 2007).

نتایج این پژوهش نشان داد که ورزش لیوان چینی بر معیارها یا زیرمعیارهای خاص دیداری و بصری تاثیرگذار است. لیوان چینی، قابلیت افراد را در ثبات در یک کار، به خاطر سپردن و دنبال کردن قوانین، کاهش تکانشگری و کنترل فعالیت موتور حرکتی افزایش می­دهد.

Views: 0

دیدگاهتان را بنویسید