لیوان چینی

تاثیرلیوان چینی برمهارتهای دیداری

تاثیر لیوان چینی بر مهارت های دیداری و شنیداری

جی مورتیمر، جی ریستوفیاک، اس کاستارد و ای جی مک کیون (۲۰۱۱)

افرادی که درحال یادگیری مهارت­ های فیزیکی می­باشند، همواره به دنبال روش­ های جدیدی برای بهبود مهارت­ های ذهنی (مهارت­ های حرکتی بنیادین) و عملکرد شناختی خود هستند. مهارت­ های ذهنی از مهارت­ های حرکتی گوناگونی تشکیل شده ­اند که در کودکی رشد پیدا می­کنند (سوارتز، دلا ری و دانکان، ۲۰۰۴؛ آدرمن، موری، مایار و ساگندورف، ۲۰۰۴؛ آدرمن و موری، ۲۰۰۶). عملکرد شناختی عبارت است از آگاهی، درک و فهم که مهارت­ های تفکر، منطق و یادآوری را در برمی­گیرد (اوریچ، ۲۰۰۵). ورزش لیوان چینی یکی از روش­ های بهبود عملکرد شناختی و حرکتی است (آدرمن و همکاران، ۲۰۰۴).

در ورزش لیوان چینی، شرکت کنندگان با ۱۲ لیوان مخصوص و استفاده از هر دو دست، یک اهرم درست می­کنند و سپس لیوان­ ها را پایین می­ آورند. این کارها با مراحل از پیش تعیین شده انجام می­شوند (هارت و همکاران، ۲۰۰۵). پس از آنکه مهارت کافی به دست آمد، افزایش سرعت و پیچیدگی چیدمان لیوان­ ها اهمیت می­یابد (اوریچ، ۲۰۰۵). تولیدکننده ­ی اصلی لیوان­ های پلیمری مخصوص مدعی است که ورزش لیوان چینی بر عوامل شناختی تاثیرگذار است (آدرمن و موری، ۲۰۰۶). سایرین بر این باورند که ورزش لیوان چینی در بهبود مهارت­ های حرکتی بنیادین موثر است چراکه باعث هماهنگی دست با چشم، بهبود زمان عکس العمل، استفاده همزمان از دو دست، سرعت و تمرکز می­شود (آدرمن و موری، ۲۰۰۶).

در تحقیقی برجسته، آدرمن و همکاران (۲۰۰۴)، تاثیر ۵ هفته ورزش لیوان چینی بر هماهنگی دست با چشم و بهبود زمان واکنش در ۴۲ دانش آموزان بررسی شد. نتایج تجزیه و تحلیل­ ها نشان داد که ورزش لیوان چینی بر هماهنگی دست با چشم و بهبود زمان واکنش تاثیرگذار است. در سال ۲۰۰۶، ریئا، لادوینگ و موکا دریافتند که انجام ورزش لیوان چینی به مدت ۵ هفته در هماهنگی بین نیمکره­ های راست و چپ به شدت تاثیرگذار است. انجام روزانه این ورزش به مدت ۱۲ هفته (روزی ۱۵ دقیقه) باعث شد تا زمان عکس العمل به شدت بهبود یابد (لیگینز، کولمن، سولیس و لی، ۲۰۰۷).

نتایج این پژوهش نشان داد که ورزش لیوان چینی بر معیارها یا زیرمعیارهای خاص دیداری و بصری تاثیرگذار است. لیوان چینی، قابلیت افراد را در ثبات در یک کار، به خاطر سپردن و دنبال کردن قوانین، کاهش تکانشگری و کنترل فعالیت موتور حرکتی افزایش می­دهد.

دیدگاهتان را بنویسید